Despre YEYS 2020

This page is also available in

Follow us on


Schimbările climatice ne preocupă pe toți și tineri din întreaga lume se mobilizează pentru a salva planeta. Comitetul Economic și Social European se alătură mișcării și dorește să afle de la tinerii participanți la YEYS cum poate fi protejată mai bine planeta noastră.

Evenimentul din acest an va fi organizat după modelul conferințelor internaționale privind schimbările climatice (COP).

Comitetul dorește să afle care sunt ideile elevilor despre cum poate fi abordată criza actuală din domeniul climei și cum putem contribui la îndeplinirea ambițiilor de a ajunge, până în 2050, la o lume neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei.

Elevilor li se va cere ca, în calitate de reprezentanți ai unei țări, să poarte negocieri cu scopul de a formula recomandări pentru stoparea schimbărilor climatice.

Aceste recomandări vor fi prezentate factorilor de decizie din domeniul politicii de mediu de la nivel mondial și vor fi discutate în cadrul unor conferințe pretutindeni în Europa, pe tot parcursul anului.

Pe durata evenimentului, elevii vor avea și posibilitatea de a intra în contact cu organizații internaționale de tineret, care îi vor ajuta să își transpună recomandările în măsuri concrete și să își facă auzită vocea.