Un acord de asociere UE-Mercosur este posibil doar dacă este favorabil ambelor părți

 Comitetul Economic şi Social European subliniază că acordul nu trebuie să sacrifice niciun sector, nicio regiune sau țară

Uniunea Europeană este cea mai mare economie din lume, iar Mercosur a șasea economie. În Avizul său Către un acord de asociere UE-Mercosur, adoptat în sesiunea plenară, la 24 mai, Comitetul Economic şi Social European afirmă că semnarea acordului de asociere aduce beneficii semnificative ambelor părți. UE ar obține acces la o piață de aproape 300 de milioane de locuitori. Mercosur ar putea să-și diversifice economiile, să-și sporească valoarea exporturilor și să aibă acces la o piață de 500 de milioane de persoane. Încheierea unui acord de asociere între UE și Mercosur, care să țină seama de teritoriu, de populație și de actualele schimburi comerciale în valoare de peste 84 de miliarde EUR anual, ar permite consolidarea rolului celor două blocuri pe scena internațională și constituirea unui mare spațiu de integrare economică, care ar aduce beneficii ambelor părți și ar avea un efect de propagare pozitiv, și pentru restul Americii Latine. Acordul de asociere nu se poate întemeia, în niciun caz, pe o negociere defectuoasă, avertizează CESE.

„CESE îndeamnă părțile participante la negocieri, în special UE, să țină seama de costurile semnificative, din punct de vedere politic și economic, pe care le-ar presupune eșecul acestui acord sau încheierea unui acord dezechilibrat pentru ambele părți”, a declarat raportorul avizului CESE, Josep Puxeu Rocamora. Acordul de asociere ar fi un acord strategic cuprinzător, care urmărește să aducă beneficii pe termen lung pentru toți actorii economici şi sociali de ambele părți, cu privire la dezvoltare, securitate, migrație și provocări legate de mediu.

„Acordul de asociere ar trebui să conțină o dimensiune socială, de ocupare a forței de muncă și de mediu, care să îl definească în întregime”, a reamintit coraportorul avizului, Mário Soares. „Această dimensiune ar trebui să garanteze că relaţiile economice sunt conforme obiectivelor sociale şi de mediu, și convențiilor OIM care reglementează dezvoltarea durabilă.” (sg)