Sistemul de TVA al UE trebuie aliniat de urgență la evoluțiile pieței

CESE salută propunerile Comisiei Europene referitoare la Planul de acțiune privind TVA, care își propune să ofere beneficii consumatorului final, dar solicită introducerea unor modificări. Comitetul îndeamnă statele membre să facă tot posibilul pentru a pune în aplicare reformele propuse și pentru a trece la un sistem definitiv de TVA (taxa pe valoarea adăugată) într-un interval de timp rezonabil.

În opinia CESE, actualul sistem de TVA al UE trebuie aliniat la ultimele evoluții ale pieței, modele de afaceri și tehnologii, pentru a garanta că piața unică funcționează corespunzător, a simplifica normele privind TVA și a preveni frauda fiscală.

Pentru a elimina decalajul în materie de TVA, statele membre ar trebui să înființeze foruri care să asigure schimbul de bune practici cu privire la colectarea veniturilor și să analizeze modalitățile optime de utilizare a tehnologiei digitale pentru a combate frauda legată de TVA, a simplifica sarcina administrativă a autorităților fiscale și a întreprinderilor și a le oferi acestora un acces mai ușor la informații. O atenție deosebită ar trebui acordată conceperii unui sistem eficient de colectare a impozitelor în contextul comerțului transfrontalier.

CESE solicită tuturor instituțiilor implicate în procesul de reformă să examineze în ce mod ar putea fi introdus un sistem comun de TVA pentru bunuri și servicii. Este de acord cu propunerile Comisiei privind cotele reduse de TVA și recomandă aplicarea acestora la anumite categorii de bunuri și servicii, în special cele de interes general. O „listă negativă” de bunuri și servicii la care ar urma să se aplice cota obișnuită de TVA nu ar trebui să limiteze în mod nejustificat libertatea statelor membre de a stabili cote reduse pentru anumite bunuri de interes general.

În cele din urmă, CESE consideră că pragurile pentru noul sistem de TVA pentru întreprinderile mici ar trebui stabilite la un nivel care să garanteze că toate IMM-urile sunt acoperite. Normele privitoare la acestea ar trebui să se aplice și întreprinderilor din sectorul economiei sociale.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați primul și al doilea aviz pe această temă.  (jk)