„Plățile directe trebuie direcționate doar către fermierii activi”, afirmă CESE, solicitând sprijin specific pentru tinerii fermieri

CESE sprijină o PAC puternică și finanțată în mod corespunzător și o creștere a bugetului UE la 1,3% din VNB, în concordanță cu creșterea economiei UE. Trebuie asigurată o finanțare adecvată a PAC pentru a contrabalansa veniturile mici ale fermierilor și lucrătorilor din agricultură, inflația și orice deficite cauzate de Brexit, precum și cerințele suplimentare legate de schimbările climatice și de mediu.

„Fermierii europeni – fermele familiale, IMM-urile, cooperativele și alte sisteme agricole tradiționale – trebuie să aibă posibilitatea de a trăi din veniturile fermelor. Acest lucru trebuie garantat prin prețuri echitabile și plăți directe substanțiale. Plățile directe ar trebui direcționate totuși doar către fermierii activi și către întreprinderile agricole care sunt implicate în producția agricolă, conform unor criterii obiective și practici regionale, și care furnizează bunuri publice. „A fi proprietar de terenuri agricole nu este un criteriu suficient”, a afirmat Jarmila Dubravská, raportoarea avizului CESE „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”. „Pentru fermierii din UE este deosebit de important ca propunerile legislative să implice o simplificare reală a celor mai birocratice elemente ale PAC”, a adăugat John Bryan.

Subsidiaritatea nu trebuie să submineze PAC sau piața unică, ci ar trebui să se aplice numai planurilor de punere în aplicare a obiectivelor PAC ale statelor membre, oferindu-le astfel un anumit grad de flexibilitate pentru a adopta opțiunile de plată aferente primului și celui de-al doilea pilon, astfel încât acestea să corespundă cât mai bine tipurilor de agricultură, structurilor și condițiilor din țara respectivă, luând în considerare condițiile ei naturale și de mediu. CESE nu este de acord ca statele membre să transfere fonduri din al doilea pilon în primul pilon; solicită mai degrabă un nivel rezonabil de cofinanțare de către statele membre în cadrul celui de al doilea pilon.

CESE propune totodată îmbunătățirea sprijinului PAC pentru tinerii fermieri și a reînnoirii generațiilor. În sfârșit, UE trebuie să-și definească o strategie mai coerentă referitoare la PAC și la politica comercială. (sma)