Noile forme de muncă necesită condiții de muncă mai transparente și mai previzibile

Odată cu sporirea locurilor de muncă flexibile și atipice în UE, devine esențială acum garantarea unor condiții de muncă mai transparente și previzibile pentru toți lucrătorii, care poate fi cel mai bine realizată prin intermediul dialogului social și al negocierilor colective la nivel național, afirmă CESE în avizul său privind propunerea Comisiei de directivă privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă.

CESE a descris directiva ca fiind un autentic pas înainte către implementarea Pilonului european al drepturilor sociale și adaptarea la viitoarea sferă a muncii. Cu toate acestea, Comitetul a atras atenția asupra posibilei sarcini administrative, care i-ar putea împovăra pe angajatori (în cazul în care unele dispoziții ale directivei s-ar pune în aplicare în forma actuală), și recomandă clarificarea anumitor aspecte și ca responsabilitatea pentru unele aspecte să revină statelor membre.

„Directiva privind transparența condițiilor de muncă reprezintă o mare șansă de a iniția o Europă socială”, a afirmat Christian Bäumler, raportorul avizului CESE, care a adăugat că lucrul la cerere nu poate fi menținut ca formă de muncă fără stabilirea unei perioade de referință adecvate și a unui preaviz corespunzător pentru lucrători.

Coraportoarea, Vladimira Drbalová, a subliniat că actuala propunere conține o serie de dispoziţii neclare, care ar putea provoca incertitudini pe piaţa forței de muncă. A fost necesară o ajustare, întrucât propunerea nu era încă bine întemeiată.(II)