La a 60-a aniversare, CESE promite să întreprindă acțiuni hotărâte și vizionare, pentru o Europă mai bună

În discursul rostit la 24 mai, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Comitetului Economic și Social European, președintele CESE, dl Luca - Jahier, a dat glas hotărârii Comitetului de a nu se culca pe lauri și a trasat o direcție de acțiune pentru viitor, pe baza a șapte priorități. Principalii lideri ai UE, participanți la dezbaterea asupra viitorului Europei, împărtășesc convingerea că spațiul civic este și trebuie să rămână un element esențial al democrației europene.

Luând cuvântul la sesiunea plenară aniversară, președintele Luca Jahier a subliniat etapele marcante din istoria CESE și a reamintit principalele realizări ale Comitetului, ca inițiator de succes al unora dintre principalele acte legislative ale UE. De la Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor la propunerea sa deschizătoare de drumuri de introducere a unei taxe pe tranzacțiile financiare, „CESE are de ce să fie mândru”, a afirmat el.

Președintele Jahier a propus câteva soluții la provocările cu care se confruntă Europa și a indicat domeniile prioritare de acțiune pentru anii care vin:

  • reafirmarea valorilor Uniunii;
  • punerea în aplicare a agendei pentru dezvoltare durabilă;
  • accelerarea coordonării politicii economice în cadrul UE;
  • gestionarea inteligenței artificiale în folosul umanității;
  • depunerea de eforturi pentru stabilirea unui cadru financiar multianual ambițios, care să se bazeze pe solidaritate, și promovarea coeziunii;
  • dezvoltarea unui sentiment al identității europene prin cultură și educație;
  • asumarea unui rol activ în structurarea relațiilor cu țările din vecinătatea UE și nu numai.

În cadrul dezbaterii purtate în continuare, președintele CE, Jean Claude-Juncker, vicepreședintele PE, Ramón Valcárcel Siso, și președintele CoR, Karl-Heinz Lambertz, au discutat cu dl Jahier despre modul cel mai eficient de abordare a provocărilor cu care se confruntă Europa în perioada premergătoare alegerilor europene din 2019.

Într-un inspirat discurs, Herman Van Rompuy, fostul președinte al Consiliului European, și-a exprimat speranța și încrederea în viitorul Europei și a subliniat rolul CESE în asigurarea unei democrații reziliente în Europa.

Darja Isaksson, membră a Consiliului Național pentru Inovare al prim-ministrului suedez, a prezentat punctele de vedere ale tinerei generații europene, cerându-le liderilor UE să răspundă provocărilor dezvoltării durabile și revoluției digitale.

Luând cuvântul în închiderea ceremoniei, președintele Jahier i-a invitat pe participanți să urmeze îndemnul papei Ioan Paul al II-lea și să nu le fie teamă de prezent, ci să aibă îndrăzneala de a-l trăi cu curaj.(dm)

Textul discursului ținut de președintele Jahier la sesiunea plenară aniversară

Urmărește discursul preşedintelui Jahier