27 de sticle reciclate fac (cât) un hanorac

O strategie de succes în domeniul materialelor plastice trebuie să urmărească adoptarea unor măsuri eficace în materie de educație și de formare, pentru a încuraja respectarea unui echilibru dinamic al biosferei. În vederea îmbunătăţirii procesului de reciclare a materialelor plastice și pentru a accelera tranziția către o economie circulară, trebuie concepute stimulente în ceea ce priveşte proiectarea și comportamentele, dar și standarde tehnice și de reglementare comune.

În avizul său referitor la Strategia Comisiei privind materialele plastice într-o economie circulară, Comitetul subliniază că reciclarea plasticului este o oportunitate esențială pentru dezvoltarea economică durabilă și competitivă. Obiectele fabricate din material plastic trebuie considerate drept o materie primă prețioasă, care trebuie recuperată. „Avem nevoie de o cultură europeană a circularității materialelor plastice, bazată pe analiza întregului ciclu de viață al produselor”, a susţinut dl Antonello Pezzini, raportorul avizului, care a mai afirmat că „acest lucru se va întâmpla numai cu condiţia implicării cetățenilor și a societății civile. Avantajele sortării și reciclării materialelor plastice trebuie să devină o realitate pentru cetățenii europeni”.

Microplasticele – utilizate adesea în detergenți, cosmetice, mobilă şi vopsele – necesită o atenție specială, deoarece poluarea din această sursă prezintă unul dintre cele mai mari pericole pentru mediu și pentru sănătatea umană.

De la PET la fibre

CESE încurajează colectarea separată și – mai ales – reciclarea polietilentereftalatului (PET), care poate aduce beneficii economice în UE, creând noi oportunităţi productive și de ocupare a forței de muncă. Transformarea polietilentereftalatului în material textil este un lucru inovator și ecologic, garantând că, de la tehnica de producţie la proiectare, calitatea se păstrează. Iar cifrele sunt şi ele impresionante: e nevoie doar de circa 27 de sticle de apă de un litru şi jumătate – cam cât se recomandă unei familii de patru persoane să consume pe săptămână – pentru a face un hanorac. (sma)