You are here

Gonçalo Lobo Xavier – vicepreședinte responsabil cu comunicarea

  • Consilier pe lângă Consiliul de administrație al AIMMAP (Asociația Întreprinderilor Metalurgice, de Inginerie Mecanică și a Întreprinderilor Similare), cel mai important sector industrial din Portugalia; responsabil cu relaţiile internaţionale și comunicarea, din 2013
  • Delegat național pentru inovare în IMM-uri și finanțare de risc pentru programul „Orizont 2020”, din februarie 2013
  • Membru desemnat de CIP (Confederația industriei portugheze) în cadrul Grupului de lucru privind inovarea tehnologică și cercetarea al BUSINESSEUROPE, din 2007
  • Membru al Grupului „Angajatori” al CESE, din 2011, numit de CIP (Confederația industriei portugheze), domeniile sale de interes fiind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale, piața unică, aspectele industriale, C-D și chestiunile legate de inovare
  • Director executiv al RECET (Rețeaua centrelor tehnologice portugheze), responsabil cu gestionarea proiectelor de C-D și a proiectelor internaționale, cu parteneri din Spania și Franța, în special, și din alte state membre ale UE, din 2002 până în 2012
  • Vicepreşedintele Grupului de coordonare Europa 2020 din cadrul CESE, începând din 2013 până în 2015
  • Vicepreşedinte al CESE responsabil cu comunicarea, din 2015 până în 2018

În cadrul CESE, dl Lobo Xavier a fost raportor pentru numeroase avize, cum ar fi „Analiza anuală a creșterii pentru 2015”, „Mutații industriale în sectorul european al ambalajelor”, Planul de acțiune „Antreprenoriat 2020”, și „Deschiderea educației”.

Profilul profesional complet pe LinkedIn