Biografie

This page is also available in

rEUnaissance - Cu îndrăzneală, pe calea unei Europe durabile

Luca Jahier a fost ales președinte al Comitetului Economic și Social European (CESE) la 18 aprilie 2018, pentru o perioadă de doi ani și jumătate, până în octombrie 2020. A fost membru al Comitetului din anul 2002. În cadrul CESE, domeniile sale predilecte de acțiune au fost atât politica socială și cea de coeziune a UE, cât și chestiunile internaționale.

În septembrie 2004, a fost ales vicepreședinte al Secțiunii pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie din cadrul CESE.

În octombrie 2006, a fost ales vicepreședinte al Grupului III, membru al Biroului Comitetului pe o perioadă de doi ani și membru al comitetelor consultative mixte UE-Croația și UE-Turcia.

Din octombrie 2008 până în 2010, a fost președintele Comitetului de monitorizare ACP-UE al CESE și președintele Grupului permanent „Imigrație și integrare”.

În octombrie 2011, a fost ales președintele Grupului III al CESE, funcție în care a fost reales în ianuarie 2013 și în octombrie 2015. În această calitate, el a fost membru al Biroului CESE. Pe parcursul celor trei mandate de președinte ale dlui Jahier, Grupul III a elaborat nouă studii și a organizat 42 de conferințe în 17 țări din UE, la care au participat mii de persoane, precum și nenumărate reuniuni cu organizații ale societății civile europene.

A fost nominalizat în unanimitate de Grupul III pentru postul de președinte al CESE.

În cadrul CESE, dl Jahier a fost raportor pentru numeroase avize, precum Rolul și perspectivele economiei sociale din Africa în cadrul cooperării pentru dezvoltare, „UE, Africa și China: către un dialog și o cooperare trilaterale”, „Unele principii, proceduri și acțiuni de punere în aplicare a articolului 11 alineatele (1) și (2) din Tratatul de la Lisabona”, „Pentru o dimensiune socială a uniunii economice și monetare europene”, „Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale” și „Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene prin valorificarea potențialului Tratatului de la Lisabona (aviz redactat la solicitarea PE).

Alte funcții relevante:

  • Președintele Consiliului național al ACLI (Asociațiile creștine ale lucrătorilor italieni), care, prin rețeaua sa de sucursale locale, servicii, întreprinderi și proiecte ad-hoc, promovează ocuparea forței de muncă și participarea activă la viața socială (2008-2012)
  • Membru fondator al Forumului italian al sectorului terțiar
  • Președintele FOCSIV, federația ONG-urilor active în domeniul cooperării pentru dezvoltare (în perioada 1994-2000)
  • A activat în domeniul cooperării internaționale, mai întâi în cadrul CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato, o organizație dedicată serviciilor de voluntariat din Italia), la Torino, și apoi în cadrul rețelelor și asociațiilor de ONG-uri naționale și europene (1980-2000)
  • Jurnalist, analist politic internațional
  • Expert în domeniul asociațiilor pentru promovare socială și sectorul terțiar, responsabil pentru programe de dezvoltare în Africa și în alte zone ale lumii

Downloads

Luca Jahier - Curriculum vitae

Luca Jahier - Declaration of interests