Zrównoważona gospodarka żywnościowa

This page is also available in

Żywność jest centralnym aspektem naszego życia i stanowi nieodzowną część kultury europejskiej. Zarazem to, co spożywamy, sposób wytwarzania żywności oraz jej marnowanie ma ogromny wpływ na zdrowie ludzi, zasoby naturalne i całe społeczeństwo:

  • Obywatele – a w szczególności dzieci – w coraz większym stopniu cierpią na nadwagę i otyłość z powodu niezdrowej diety.
  • Rolnicy i pracownicy sektora spożywczego nie otrzymują sprawiedliwej ceny za swoje produkty.
  • W całym łańcuchu żywnościowym traci się lub marnuje jedną trzecią żywności.
  • Destrukcyjne metody produkcji żywności i konsumpcji odbijają się na środowisku w postaci zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia powietrza i wody, degradacji gleby itp.

Pandemia COVID-19 to sygnał alarmowy, by to zmienić. Okazało się, że realizacja koncepcji „od pola do stołu” nie jest wcale oczywista, a rolnictwo i cały system żywnościowy opierają się na wzajemnych powiązaniach różnych podmiotów i działań. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są sprawiedliwe, zasobooszczędne, sprzyjające włączeniu społecznemu i zrównoważone łańcuchy dostaw w całym sektorze rolnictwa i rybołówstwa oraz w sektorze spożywczym, aby zapewnić równe korzyści obywatelom, rolnikom, pracownikom i przedsiębiorstwom.

EKES od lat niestrudzenie domaga się zrównoważonej i całościowej polityki żywnościowej. Takie zintegrowane i systemowe podejście jest niezbędne dla sprostania wielorakim i wzajemnie powiązanym wyzwaniom, które mają wpływ na systemy żywnościowe, dla zapewnienia stabilności gospodarczej, środowiskowej i społeczno-kulturowej, dla integracji i spójności w różnych obszarach polityki (takich jak rolnictwo, środowisko, zdrowie, edukacja, handel, gospodarka, technologia itp.) oraz dla promowania współpracy na różnych szczeblach sprawowania rządów.

Displaying 1 - 9 of 9
01/12/2021
Presentation
Presentation by
Giulia Tarsitano
Organisation: 
Food policy manager, Euro Coop (European Community of Consumer Co-operatives)
Downloads: 

Presentation by Giulia Tarsitano - Towards a fair, inclusive and sustainable food supply chain

29/11/2021
Presentation
Presentation by
Aleš Kuhar
Organisation: 
Associated professor of food system economics, innovation management and consumer behaviour at the University of Ljubljana
Downloads: 

Presentation by Aleš Kuhar - What can we do to make change happen?

16/10/2012
Presentation
Speaker
Staffan Nilsson
Organisation: 
EESC

Food security concerns us all, because it is about the earth's resources, which we all share and use, and because food is vital for life. That’s why we need to ensure that everybody in the world has enough food to eat or the resources and means to grow their own food. Today, 16 October, is World Food Day. For us in the wealthy Europe it is a day to reflect and to consider what we can do to contribute to a change.

17/05/2011
Presentation
Speaker
Staffan Nilsson

Opening Speech at the session Food Market: Polish food sector vs. global raw material crisis – to survive or to win? at the III European Economic Congress in Katowice, Poland.

Downloads: 

SN.European Economic Congress