Zrównoważona gospodarka żywnościowa

This page is also available in:

Żywność jest centralnym aspektem naszego życia i stanowi nieodzowną część kultury europejskiej. Zarazem to, co spożywamy, sposób wytwarzania żywności oraz jej marnowanie ma ogromny wpływ na zdrowie ludzi, zasoby naturalne i całe społeczeństwo:

 • Obywatele – a w szczególności dzieci – w coraz większym stopniu cierpią na nadwagę i otyłość z powodu niezdrowej diety.
 • Rolnicy i pracownicy sektora spożywczego nie otrzymują sprawiedliwej ceny za swoje produkty.
 • W całym łańcuchu żywnościowym traci się lub marnuje jedną trzecią żywności.
 • Destrukcyjne metody produkcji żywności i konsumpcji odbijają się na środowisku w postaci zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia powietrza i wody, degradacji gleby itp.

Pandemia COVID-19 to sygnał alarmowy, by to zmienić. Okazało się, że realizacja koncepcji „od pola do stołu” nie jest wcale oczywista, a rolnictwo i cały system żywnościowy opierają się na wzajemnych powiązaniach różnych podmiotów i działań. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są sprawiedliwe, zasobooszczędne, sprzyjające włączeniu społecznemu i zrównoważone łańcuchy dostaw w całym sektorze rolnictwa i rybołówstwa oraz w sektorze spożywczym, aby zapewnić równe korzyści obywatelom, rolnikom, pracownikom i przedsiębiorstwom.

EKES od lat niestrudzenie domaga się zrównoważonej i całościowej polityki żywnościowej. Takie zintegrowane i systemowe podejście jest niezbędne dla sprostania wielorakim i wzajemnie powiązanym wyzwaniom, które mają wpływ na systemy żywnościowe, dla zapewnienia stabilności gospodarczej, środowiskowej i społeczno-kulturowej, dla integracji i spójności w różnych obszarach polityki (takich jak rolnictwo, środowisko, zdrowie, edukacja, handel, gospodarka, technologia itp.) oraz dla promowania współpracy na różnych szczeblach sprawowania rządów.

 • Przyjęte on 14/07/2011
  Sygnatura
  NAT/497-EESC-2011-1178
  Civil Society Organisations - GR III
  Finland
  Plenary session number
  473
  -
  The EESC is strongly of the view that agriculture is an extremely important sector for the economic, social and regional development of the partnership countries. Meeting the objectives set will require favourable agricultural development. Investing in agriculture and developing the sector are also key conditions for reducing poverty in rural areas.
  EESC Opinion: The Eastern Partnership and the eastern dimension of EU policies, with emphasis on agriculture
 • Przyjęte on 05/05/2011
  Sygnatura
  NAT/503-EESC-2011-810
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Contractual relations in the milk and milk products sector
 • Przyjęte on 05/05/2011
  Sygnatura
  NAT/504-EESC-2011-01-01-811
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Agricultural product quality schemes
 • Przyjęte on 05/05/2011
  Sygnatura
  NAT/506-EESC-2011-813
  Civil Society Organisations - GR III
  United Kingdom
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Organic production and labelling
 • Przyjęte on 20/01/2011
  Sygnatura
  NAT/483-EESC-2011-68
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  468
  -
  EESC Opinion: Fruit Juices
 • Przyjęte on 09/12/2010
  Sygnatura
  NAT/468-EESC-2010-1622
  Civil Society Organisations - GR III
  Austria
  Plenary session number
  467
  -
  EESC Opinion: Security of supply in agriculture and the food sector in the EU
 • Przyjęte on 28/04/2010
  Sygnatura
  NAT/455-EESC-2010-648
  Employers - GR I
  Spain
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  462
  -
  Strengthening the European agri-food model