Zrównoważona gospodarka żywnościowa

This page is also available in:

Żywność jest centralnym aspektem naszego życia i stanowi nieodzowną część kultury europejskiej. Zarazem to, co spożywamy, sposób wytwarzania żywności oraz jej marnowanie ma ogromny wpływ na zdrowie ludzi, zasoby naturalne i całe społeczeństwo:

 • Obywatele – a w szczególności dzieci – w coraz większym stopniu cierpią na nadwagę i otyłość z powodu niezdrowej diety.
 • Rolnicy i pracownicy sektora spożywczego nie otrzymują sprawiedliwej ceny za swoje produkty.
 • W całym łańcuchu żywnościowym traci się lub marnuje jedną trzecią żywności.
 • Destrukcyjne metody produkcji żywności i konsumpcji odbijają się na środowisku w postaci zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia powietrza i wody, degradacji gleby itp.

Pandemia COVID-19 to sygnał alarmowy, by to zmienić. Okazało się, że realizacja koncepcji „od pola do stołu” nie jest wcale oczywista, a rolnictwo i cały system żywnościowy opierają się na wzajemnych powiązaniach różnych podmiotów i działań. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są sprawiedliwe, zasobooszczędne, sprzyjające włączeniu społecznemu i zrównoważone łańcuchy dostaw w całym sektorze rolnictwa i rybołówstwa oraz w sektorze spożywczym, aby zapewnić równe korzyści obywatelom, rolnikom, pracownikom i przedsiębiorstwom.

EKES od lat niestrudzenie domaga się zrównoważonej i całościowej polityki żywnościowej. Takie zintegrowane i systemowe podejście jest niezbędne dla sprostania wielorakim i wzajemnie powiązanym wyzwaniom, które mają wpływ na systemy żywnościowe, dla zapewnienia stabilności gospodarczej, środowiskowej i społeczno-kulturowej, dla integracji i spójności w różnych obszarach polityki (takich jak rolnictwo, środowisko, zdrowie, edukacja, handel, gospodarka, technologia itp.) oraz dla promowania współpracy na różnych szczeblach sprawowania rządów.

 • Przyjęte on 14/11/2012
  Sygnatura
  INT/649-EESC-2012-1765
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  484
  -
  EESC opinion: European Consumer Agenda
 • Przyjęte on 11/07/2012
  Sygnatura
  NAT/560-EESC-2012-1596
  Civil Society Organisations - GR III
  Latvia
  Plenary session number
  482
  -
  EESC Opinion: Promoting the tastes of Europe
 • Przyjęte on 11/07/2012
  Sygnatura
  NAT/541-EESC-2012-1593
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  482
  -
  EESC Opinion: Cooperatives and agri-food development
 • Przyjęte on 23/05/2012
  Sygnatura
  NAT/563-EESC-2012-01-01-1312
  Plenary session number
  481
  -
  EESC Opinon: Radioactive substances in drinking water (cat. C)
 • Przyjęte on 23/05/2012
  Sygnatura
  NAT/559-EESC-2012-01-01-1310
  Plenary session number
  481
  -
  EESC Opinion: Food standards and food safety/powers to the EC (cat. C)
 • Przyjęte on 28/03/2012
  Sygnatura
  NAT/551-EESC-2012-01-01-834
  Plenary session number
  479
  -
  EESC Opinion: Labelling of dangerous substances
 • Przyjęte on 18/01/2012
  Sygnatura
  NAT/513-EESC-2012-01-01-149
  Workers - GR II
  Netherlands
  Plenary session number
  477
  -
  In December 2010 the Committee adopted an opinion on the cultivation of GMO's in the EU, CESE 1623/2010 (NAT/480). The opinion was of a predominantly legal character. Nevertheless, it concerns an issue which is extremely complex in nature, and on which many different opinions exist between Member States. A long series of amendments were tabled on the draft opinion both in the Section and the Plenary. Furthermore, given the fact that the file is currently at the centre of discussion between EU institutions and that a total review of the EU legislative framework for GMO's is foreseen in 2012, the Committee may have to take a position again next year. Therefore, the requesting body is of the opinion that the issue of GMO's merits a supplementary opinion to explore the state of affairs in biotechnology and shed some light on the more technical questions of its application.
  EESC Opinion: GMOs in the EU (additional opinion)
 • Przyjęte on 07/12/2011
  Sygnatura
  NAT/527-EESC-2011-01-01-1861
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  476
  -
  EESC Opinion: Geographical indications of aromatised wine products
 • Przyjęte on 07/12/2011
  Sygnatura
  NAT/525-EESC-2011-1859
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  476
  -
  EESC Opinion: Promoting the tastes of Europe
 • Przyjęte on 26/10/2011
  Sygnatura
  NAT/518-EESC-2011-01-01-1604
  Employers - GR I
  United Kingdom
  Plenary session number
  475
  -
  EESC Opinion: Food for infants and special medical purposes