Zrównoważona gospodarka żywnościowa

This page is also available in

Żywność jest centralnym aspektem naszego życia i stanowi nieodzowną część kultury europejskiej. Zarazem to, co spożywamy, sposób wytwarzania żywności oraz jej marnowanie ma ogromny wpływ na zdrowie ludzi, zasoby naturalne i całe społeczeństwo:

  • Obywatele – a w szczególności dzieci – w coraz większym stopniu cierpią na nadwagę i otyłość z powodu niezdrowej diety.
  • Rolnicy i pracownicy sektora spożywczego nie otrzymują sprawiedliwej ceny za swoje produkty.
  • W całym łańcuchu żywnościowym traci się lub marnuje jedną trzecią żywności.
  • Destrukcyjne metody produkcji żywności i konsumpcji odbijają się na środowisku w postaci zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia powietrza i wody, degradacji gleby itp.

Pandemia COVID-19 to sygnał alarmowy, by to zmienić. Okazało się, że realizacja koncepcji „od pola do stołu” nie jest wcale oczywista, a rolnictwo i cały system żywnościowy opierają się na wzajemnych powiązaniach różnych podmiotów i działań. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są sprawiedliwe, zasobooszczędne, sprzyjające włączeniu społecznemu i zrównoważone łańcuchy dostaw w całym sektorze rolnictwa i rybołówstwa oraz w sektorze spożywczym, aby zapewnić równe korzyści obywatelom, rolnikom, pracownikom i przedsiębiorstwom.

EKES od lat niestrudzenie domaga się zrównoważonej i całościowej polityki żywnościowej. Takie zintegrowane i systemowe podejście jest niezbędne dla sprostania wielorakim i wzajemnie powiązanym wyzwaniom, które mają wpływ na systemy żywnościowe, dla zapewnienia stabilności gospodarczej, środowiskowej i społeczno-kulturowej, dla integracji i spójności w różnych obszarach polityki (takich jak rolnictwo, środowisko, zdrowie, edukacja, handel, gospodarka, technologia itp.) oraz dla promowania współpracy na różnych szczeblach sprawowania rządów.

Displaying 11 - 20 of 56

Pages

Opinion
Przyjęte on 08/12/2021
Sygnatura: 
NAT/821-EESC-2021

The own-initiative opinion aims to contribute to the Farm to Fork Strategy objective to stimulate sustainable food processing, wholesale, retail, hospitality and food services practices by providing the views and experience from organised civil society and stakeholders from across the food supply chain and by highlighting producers' good practices to increase the availability and affordability of healthy, sustainable food options. 

Opinia EKES-u: Aligning food business strategies and operations with the SDGs for a sustainable post-COVID-19 recovery (own-initiative opinion)

Opinion
Przyjęte on 22/09/2021
Sygnatura: 
NAT/823-EESC-2021

The upcoming Slovenian Presidency of the EU has requested the Committee to draw up an exploratory opinion on the effective achievement of the Directive’s objectives in practice, on Member States’ best practices in regulating the agri-food chain, as well as on the steps needed so that this process does not come to a halt.

Opinia EKES-u: Towards a Fair Food Supply Chain

Opinion
Przyjęte on 27/04/2021
Sygnatura: 
NAT/805-EESC-2020

The SUD can play a central role in the European Green Deal framework, being crucial to the Commission's Farm-to-Fork strategy for shifting to a fair, healthy and environmentally friendly food system, and complementary to both the EU Biodiversity Strategy for 2030 and the Zero Pollution Strategy.

Information report: Evaluation on Directive on the Sustainable Use of Pesticides (Information report)

Opinion
Przyjęte on 20/02/2019
Sygnatura: 
NAT/755-EESC-2018-04568

The own-initiative opinion aims to analyse the link between current food systems and diet-related diseases;  identify policies, tools and instruments that are needed to foster healthier diets both on the supply and demand side.

Opinia EKES-u: Promoting healthy and sustainable diets in the EU (own-initiative opinion)

Opinion
Przyjęte on 19/09/2018
Sygnatura: 
NAT/732-EESC-2018-02522

The Commission is proposing a targeted revision of the General Food Law Regulation coupled with the revision of eight pieces of sectoral legislation, to bring them in line with the general rules and strengthen transparency in the area of GMOs, feed additives, smoke flavourings, food contact materials, food additives, food enzymes and flavourings, plant protection products and novel foods.

Opinia EKES-u: Transparency in scientific assessments and governance of EFSA

Pages