Zrównoważona gospodarka żywnościowa

This page is also available in:

Żywność jest centralnym aspektem naszego życia i stanowi nieodzowną część kultury europejskiej. Zarazem to, co spożywamy, sposób wytwarzania żywności oraz jej marnowanie ma ogromny wpływ na zdrowie ludzi, zasoby naturalne i całe społeczeństwo:

 • Obywatele – a w szczególności dzieci – w coraz większym stopniu cierpią na nadwagę i otyłość z powodu niezdrowej diety.
 • Rolnicy i pracownicy sektora spożywczego nie otrzymują sprawiedliwej ceny za swoje produkty.
 • W całym łańcuchu żywnościowym traci się lub marnuje jedną trzecią żywności.
 • Destrukcyjne metody produkcji żywności i konsumpcji odbijają się na środowisku w postaci zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia powietrza i wody, degradacji gleby itp.

Pandemia COVID-19 to sygnał alarmowy, by to zmienić. Okazało się, że realizacja koncepcji „od pola do stołu” nie jest wcale oczywista, a rolnictwo i cały system żywnościowy opierają się na wzajemnych powiązaniach różnych podmiotów i działań. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są sprawiedliwe, zasobooszczędne, sprzyjające włączeniu społecznemu i zrównoważone łańcuchy dostaw w całym sektorze rolnictwa i rybołówstwa oraz w sektorze spożywczym, aby zapewnić równe korzyści obywatelom, rolnikom, pracownikom i przedsiębiorstwom.

EKES od lat niestrudzenie domaga się zrównoważonej i całościowej polityki żywnościowej. Takie zintegrowane i systemowe podejście jest niezbędne dla sprostania wielorakim i wzajemnie powiązanym wyzwaniom, które mają wpływ na systemy żywnościowe, dla zapewnienia stabilności gospodarczej, środowiskowej i społeczno-kulturowej, dla integracji i spójności w różnych obszarach polityki (takich jak rolnictwo, środowisko, zdrowie, edukacja, handel, gospodarka, technologia itp.) oraz dla promowania współpracy na różnych szczeblach sprawowania rządów.

 • W toku (updated on 12/04/2024) - Bureau decision date: 12/12/2023
  Sygnatura
  NAT/924-EESC
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  589
  -
 • Przyjęte on 17/01/2024 - Bureau decision date: 13/07/2023
  Sygnatura
  NAT/913-EESC-2023
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  584
  -

  EESC exploratory opinion NAT/913 - Towards the Common Agricultural Policy (CAP) post-2027: for an agricultural sector that meets economic, social and environmental needs

  EESC opinion: Promoting autonomous and sustainable food production: strategies for the Common Agricultural Policy post-2027
 • Przyjęte on 25/10/2023 - Bureau decision date: 25/04/2023
  Sygnatura
  NAT/908-EESC-2023
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  582
  -

  EESC opinion NAT/908 - Plants produced by new genomic techniques.

  EESC opinion: Plants produced by new genomic techniques
 • Przyjęte on 21/09/2023 - Bureau decision date: 25/10/2022
  Sygnatura
  NAT/884-EESC-2023
  Civil Society Organisations - GR III
  Estonia
  Plenary session number
  581
  -

  EESC opinion on Revision of EU marketing standards for agricultural products.

  EESC opinion: Revision of EU marketing standards for agricultural products
 • Przyjęte on 13/07/2023 - Bureau decision date: 25/01/2023
  Sygnatura
  NAT/891-EESC-2023
  Employers - GR I
  Spain
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland
  Plenary session number
  580
  -
  EESC opinion: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"
 • Przyjęte on 13/07/2023 - Bureau decision date: 13/12/2022
  Sygnatura
  NAT/890-EESC-2023-01-01
  Employers - GR I
  Spain
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  580
  -

  This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

  EESC opinion: Measures to reduce child obesity
 • Przyjęte on 12/07/2023 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Sygnatura
  NAT/849-EESC-2023
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  580
  -

  EESC opinion: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

  EESC opinion: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems
 • Przyjęte on 14/06/2023 - Bureau decision date: 25/01/2023
  Sygnatura
  NAT/892-EESC-2023
  Workers - GR II
  Hungary
  Plenary session number
  579
  -
  EESC opinion: Towards a European Food Policy Council as a new governance model in the future EU Framework on Sustainable Food Systems
 • Przyjęte on 22/03/2023 - Bureau decision date: 25/10/2022
  Sygnatura
  NAT/888-EESC-2022-01-01
  Employers - GR I
  France
  Plenary session number
  577
  -
  EESC opinion: EU strategy on fertilisers
 • Przyjęte on 14/12/2022 - Bureau decision date: 14/07/2022
  Sygnatura
  NAT/873-EESC-2022
  Workers - GR II
  Germany
  Plenary session number
  574
  -

  Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

  EESC opinion: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war