Zrównoważona gospodarka żywnościowa

This page is also available in

Żywność jest centralnym aspektem naszego życia i stanowi nieodzowną część kultury europejskiej. Zarazem to, co spożywamy, sposób wytwarzania żywności oraz jej marnowanie ma ogromny wpływ na zdrowie ludzi, zasoby naturalne i całe społeczeństwo:

  • Obywatele – a w szczególności dzieci – w coraz większym stopniu cierpią na nadwagę i otyłość z powodu niezdrowej diety.
  • Rolnicy i pracownicy sektora spożywczego nie otrzymują sprawiedliwej ceny za swoje produkty.
  • W całym łańcuchu żywnościowym traci się lub marnuje jedną trzecią żywności.
  • Destrukcyjne metody produkcji żywności i konsumpcji odbijają się na środowisku w postaci zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia powietrza i wody, degradacji gleby itp.

Pandemia COVID-19 to sygnał alarmowy, by to zmienić. Okazało się, że realizacja koncepcji „od pola do stołu” nie jest wcale oczywista, a rolnictwo i cały system żywnościowy opierają się na wzajemnych powiązaniach różnych podmiotów i działań. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są sprawiedliwe, zasobooszczędne, sprzyjające włączeniu społecznemu i zrównoważone łańcuchy dostaw w całym sektorze rolnictwa i rybołówstwa oraz w sektorze spożywczym, aby zapewnić równe korzyści obywatelom, rolnikom, pracownikom i przedsiębiorstwom.

EKES od lat niestrudzenie domaga się zrównoważonej i całościowej polityki żywnościowej. Takie zintegrowane i systemowe podejście jest niezbędne dla sprostania wielorakim i wzajemnie powiązanym wyzwaniom, które mają wpływ na systemy żywnościowe, dla zapewnienia stabilności gospodarczej, środowiskowej i społeczno-kulturowej, dla integracji i spójności w różnych obszarach polityki (takich jak rolnictwo, środowisko, zdrowie, edukacja, handel, gospodarka, technologia itp.) oraz dla promowania współpracy na różnych szczeblach sprawowania rządów.

Displaying 1 - 10 of 13

Pages

01/12/2021
News

Strengthening local and regional food production and processing within the EU and guaranteeing decent working conditions for all workers in agriculture and the wider food sector are important objectives in seeking to improve the sustainability of the European food supply chain. Other aspects of key importance to sustainability are fair international trading practices, encouraging more women and young people into the farming sector, and structured stakeholder involvement and dialogue.

18/06/2021
Sustainable food Systems
News

On World Sustainable Gastronomy Day, the EESC stresses the importance of setting the sustainability bar high on how the world should aspire to feed itself in the coming decades. It is critical to take into account where ingredients come from, how food is grown and how it gets from farms to our forks, and to carry out the urgent transformations needed to achieve more sustainable food systems. All citizens and stakeholders across all food chains, in the EU and elsewhere, should benefit from a just and inclusive transition, especially in the aftermath of the COVID-19 pandemic and the economic downturn.

17/12/2020
News

In 2021, UN Secretary-General António Guterres will convene a Food Systems Summit as part of the Decade of Action to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030. The Summit will focus on the the fact that we all must work together to transform the way the world produces, consumes and thinks about food. 

16/10/2020
News

The European Economic and Social Committee (EESC) adopted the opinion From Farm to Fork: a sustainable food strategy at its September Plenary session, following the European Commission's communication on the Farm to Fork Strategy - for a fair, healthy and environmentally-friendly food system. As an integral part of the European Green Deal, this is the first EU strategy claiming to encompass the entirety of the food chain.

13/01/2020
News

The EESC suggests increasing focus on sustainable, healthy diets for 2020

The Christmas festivities are over, and now it is time for many Europeans to rethink their diets and beware of obesity. The European Economic and Social Committee (EESC) takes the beginning of a new year and decade as an opportunity to remind us that obesity is the cause of many diseases, and affirms its support for EU initiatives that accelerate a shift towards healthier, more sustainable diets for citizens.

Pages