Zrównoważona gospodarka żywnościowa

This page is also available in

Żywność jest centralnym aspektem naszego życia i stanowi nieodzowną część kultury europejskiej. Zarazem to, co spożywamy, sposób wytwarzania żywności oraz jej marnowanie ma ogromny wpływ na zdrowie ludzi, zasoby naturalne i całe społeczeństwo:

  • Obywatele – a w szczególności dzieci – w coraz większym stopniu cierpią na nadwagę i otyłość z powodu niezdrowej diety.
  • Rolnicy i pracownicy sektora spożywczego nie otrzymują sprawiedliwej ceny za swoje produkty.
  • W całym łańcuchu żywnościowym traci się lub marnuje jedną trzecią żywności.
  • Destrukcyjne metody produkcji żywności i konsumpcji odbijają się na środowisku w postaci zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia powietrza i wody, degradacji gleby itp.

Pandemia COVID-19 to sygnał alarmowy, by to zmienić. Okazało się, że realizacja koncepcji „od pola do stołu” nie jest wcale oczywista, a rolnictwo i cały system żywnościowy opierają się na wzajemnych powiązaniach różnych podmiotów i działań. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są sprawiedliwe, zasobooszczędne, sprzyjające włączeniu społecznemu i zrównoważone łańcuchy dostaw w całym sektorze rolnictwa i rybołówstwa oraz w sektorze spożywczym, aby zapewnić równe korzyści obywatelom, rolnikom, pracownikom i przedsiębiorstwom.

EKES od lat niestrudzenie domaga się zrównoważonej i całościowej polityki żywnościowej. Takie zintegrowane i systemowe podejście jest niezbędne dla sprostania wielorakim i wzajemnie powiązanym wyzwaniom, które mają wpływ na systemy żywnościowe, dla zapewnienia stabilności gospodarczej, środowiskowej i społeczno-kulturowej, dla integracji i spójności w różnych obszarach polityki (takich jak rolnictwo, środowisko, zdrowie, edukacja, handel, gospodarka, technologia itp.) oraz dla promowania współpracy na różnych szczeblach sprawowania rządów.

Displaying 1 - 10 of 10
Event

On Thursday, 23 March 2023, the NAT Section is organising a public expert event "What next for European action on childhood obesity?" to feed into the exploratory opinion requested by the upcoming Spanish Presidency to the Council of the European Union.

23/03/2023
Event
With Commissioner Wojciechowski on Food security and sustainable food systems

Following the success of the previous Youth Climate and Sustainability Round Tables, the EESC, in cooperation with the European Youth Forum and Generation Climate Europe, will host the third EU Youth Round Table on Wednesday 30 November, between 14:30 and 16:00 CET. 

30/11/2022
Event
The role of civil society

This thematic debate aims to discuss the impacts of the war on food security worldwide, with a focus on some specific world regions; further actions that will be needed to ensure food security while fostering resilient and sustainable food systems and the role civil society can play in ensuring food security both in Europe and beyond.

31/05/2022
Event
Consumers and Environment Category

The aim of the conference is to look at how the European Union can be more active in this area, especially through better cooperation among the key stakeholders. The conference will take place in a hybrid format.

20/06/2022
Event
Extraordinary meeting of the Diversity Europe Group in the framework of the Slovenian Presidency of the Council of the EU

The event will take place both in Brussels and in Ljubljana in hybrid form. Registration for external participants will be open on this page until 25 November 2021.

29/11/2021
Event
Farm to Fork Strategy

The webinar will take place in the context of the EESC Thematic Study Group on Sustainable Food Systems, in cooperation with the EESC INT Section and will explore amongst other questions, how to better align food industry with the SDGs and stimulate sustainable food production, processing, and distribution across the chain.

10/12/2021
Event
Towards the UN Food Systems Summit

The online public hearing organised by the EESC in the context of the EESC Thematic Study Group (TSG) on Sustainable Food Systems aims to explore the vulnerabilities and inequalities of European food systems and to identify the enablers to achieve more equitable and fair supply chains. 

28/05/2021
Event
Unblocking innovation — Shaping ‘Food 2030’ — Envisaging ‘Food 2050’

The EESC’s Temporary Study Group on Sustainable Food, together with the Food Lawyers’ Network - FLN, invites you for an one-day conference on innovation in food. With high-levels speakers, including from the European Commission, and a multitude of expertise gathered in the conference room, there will be a focus on market access for regulated products, especially novel food and on science against food fraud as well as intellectual property for food including patents and data protection.

09/07/2019
Event

In the context of the UN 2030 Agenda, the European Economic and Social Committee will hold a public debate where we will explore how the EESC has worked towards implementing the Sustainable Development Goals (SDGs) in practice – both with civil society, and within the Committee itself.   

28/09/2018