Zrównoważona gospodarka żywnościowa

This page is also available in:

Żywność jest centralnym aspektem naszego życia i stanowi nieodzowną część kultury europejskiej. Zarazem to, co spożywamy, sposób wytwarzania żywności oraz jej marnowanie ma ogromny wpływ na zdrowie ludzi, zasoby naturalne i całe społeczeństwo:

 • Obywatele – a w szczególności dzieci – w coraz większym stopniu cierpią na nadwagę i otyłość z powodu niezdrowej diety.
 • Rolnicy i pracownicy sektora spożywczego nie otrzymują sprawiedliwej ceny za swoje produkty.
 • W całym łańcuchu żywnościowym traci się lub marnuje jedną trzecią żywności.
 • Destrukcyjne metody produkcji żywności i konsumpcji odbijają się na środowisku w postaci zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia powietrza i wody, degradacji gleby itp.

Pandemia COVID-19 to sygnał alarmowy, by to zmienić. Okazało się, że realizacja koncepcji „od pola do stołu” nie jest wcale oczywista, a rolnictwo i cały system żywnościowy opierają się na wzajemnych powiązaniach różnych podmiotów i działań. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są sprawiedliwe, zasobooszczędne, sprzyjające włączeniu społecznemu i zrównoważone łańcuchy dostaw w całym sektorze rolnictwa i rybołówstwa oraz w sektorze spożywczym, aby zapewnić równe korzyści obywatelom, rolnikom, pracownikom i przedsiębiorstwom.

EKES od lat niestrudzenie domaga się zrównoważonej i całościowej polityki żywnościowej. Takie zintegrowane i systemowe podejście jest niezbędne dla sprostania wielorakim i wzajemnie powiązanym wyzwaniom, które mają wpływ na systemy żywnościowe, dla zapewnienia stabilności gospodarczej, środowiskowej i społeczno-kulturowej, dla integracji i spójności w różnych obszarach polityki (takich jak rolnictwo, środowisko, zdrowie, edukacja, handel, gospodarka, technologia itp.) oraz dla promowania współpracy na różnych szczeblach sprawowania rządów.

 • On 17 November 2023, the Permanent Group on Sustainable Food Systems (PG) and the Sustainable Development Observatory (SDO) of the EESC will hold a joint meeting on the theme "Sustainable food systems as drivers for the implementation of the SDGs" to bring together members of the two EESC bodies and representatives from the European Commission and other stakeholders from the agri-food chain.

 • On 6 November 2023, the EESC will host a public hearing in the context of its ongoing opinion on 'Promoting autonomous and sustainable food production: strategies for the Common Agricultural Policy (CAP) post-2027' requested by the upcoming Belgian Presidency of the Council of the EU.

 • Extraordinary meeting of the Civil Society Organisations' Group

  This is an in-person conference that will be live streamed. Registration for in-person participation is required.

 • State of progress after the 2021 UN Food Systems Summit

  On 22 June, the EESC will host an online public hearing to explore the state of progress of the EU on the path to more sustainable, fairer and inclusive food systems, following the new actions agreed upon during the UN Food System summit in 2021.

 • On Friday, 14 April 2023, the NAT Section is organising a public hearing "Towards a European Food Policy Council / Sustainable Food System" to feed into the own-initiative opinion NAT/892- Towards a European Food Policy Council as a new governance model in the future EU Framework on Sustainable Food Systems in order to compile the views of the civil society organisations working on these issues.

 • On Thursday, 23 March 2023, the NAT Section is organising a public expert event "What next for European action on childhood obesity?" to feed into the exploratory opinion requested by the upcoming Spanish Presidency to the Council of the European Union.

 • Food security and sustainable food systems - With Commissioner Wojciechowski

  The EESC will host the third EU Youth Round Table on Wednesday 30 November, 14:30-16:00 CET. Janusz Wojciechowski, Commissioner for Agriculture, will participate in the event and will engage with the youth representatives on the topic: food security and sustainable food systems.

 • The role of civil society

  This thematic debate aims to discuss the impacts of the war on food security worldwide, with a focus on some specific world regions; further actions that will be needed to ensure food security while fostering resilient and sustainable food systems and the role civil society can play in ensuring food security both in Europe and beyond.

 • Consumers and Environment Category

  The aim of the conference is to look at how the European Union can be more active in this area, especially through better cooperation among the key stakeholders. The conference will take place in a hybrid format.

 • Extraordinary meeting of the Diversity Europe Group in the framework of the Slovenian Presidency of the Council of the EU

  The event will take place both in Brussels and in Ljubljana in hybrid form. Registration for external participants will be open on this page until 25 November 2021.