Zmiany demograficzne

This page is also available in

Displaying 1 - 2 of 2
14/05/2019
News

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny uważa, że godne starzenie się powinno stać się podstawowym prawem. Europejczycy żyją dłużej, co jest pozytywnym zjawiskiem. Starzenie się niesie ze sobą jednak nowe wyzwania społeczne, gospodarcze i zdrowotne, które wpływają zarówno na osoby starsze, jak i ich rodziny i społeczeństwo. EKES uważa, że temat ten był zbyt długo pomijany, a coraz większe potrzeby starszych osób – bagatelizowane.
W swej opinii EKES podkreśla olbrzymi potencjał nowych miejsc pracy i postępu technologicznego, jaki wiąże się z sektorem potrzeb osób starszych.