Wschodni sąsiedzi

This page is also available in:

Działania EKES-u związane ze wschodnimi sąsiadami obejmują Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Głównym celem EKES-u w odniesieniu do wschodnioeuropejskich sąsiadów jest rozszerzanie stosunków z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w regionie i angażowanie ich w dialog zarówno z decydentami krajowymi, jak i ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim UE.

Głównymi mechanizmami współpracy z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą są platformy społeczeństwa obywatelskiego, które uzupełniają organy polityczne istniejące w ramach układów o stowarzyszeniu z tymi krajami. Platformy umożliwiają organizacjom społeczeństwa obywatelskiego zarówno z UE, jak i z krajów partnerskich monitorowanie procesu wdrażania oraz przygotowywanie zaleceń dla właściwych organów.

Po stronie UE w skład platform wchodzą członkowie EKES-u oraz przedstawiciele dużych europejskich sieci społeczeństwa obywatelskiego. Po stronie krajów partnerskich reprezentują one szerokie spektrum organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Członkostwo w platformie oparte jest na zrównoważonej reprezentacji wszystkich grup interesów (organizacje pracodawców, związki zawodowe i grupy interesów różnych).

W ramach EKES-u Komitet Monitorujący ds. Wschodnich Sąsiadów UE ustanowiono w 2004 r. jako specjalny organ odpowiedzialny za relacje ze społeczeństwem obywatelskim w państwach wschodniego sąsiedztwa. Komitet Kontrolny zbiera się zazwyczaj cztery razy do roku, a jego członkowie biorą czynny udział w działaniach Partnerstwa Wschodniego, takich jak platformy wielostronne w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.

 • The 8th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place on 28 October 2021 in the format of a videoconference. During the meeting, a debate focused on assessing the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement. The social dialogue and prospects for the future in Moldova were also discussed as well as the minimum wage mechanism. 

 • The 11th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place via a videoconference on 18 October 2021. 

 • The 10th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform took place on 27 September 2021 remotely by videoconference. During the meeting, a debate was held to assess the state of play of the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement with special focus on rural youth, and on digital and green skills. 

 • The seventh meeting of the EU-Georgia Civil Society Platform (CSP) was convened on 30 June 2021 in Tbilisi and it was held via a videoconference.

 • The 7th meeting of the EU-Georgia Domestic Advisory Group took place on 21 May 2021 via a video conference. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 10th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place via a videoconference on 15 March 2021.

 • -

  The 7th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place on 30-31 March 2021 in the format of a videoconference. During the meeting, a debate focused on assessing the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement. The impact of the COVID 19 pandemic on the socio-economic development of Moldova was also discussed as well as the aspect of digitalisation in health care in Moldova. 

 • The 9th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform took place on 16 December 2020 remotely by videoconference. During the meeting, a debate was held to assess the state of play of the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement. 

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova held the fifth joint meeting via video conference on 15 October 2020.

 • The 9th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place via a video conference on 22 October 2020. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.