Wschodni sąsiedzi

This page is also available in

Działania EKES-u związane ze wschodnimi sąsiadami obejmują Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Głównym celem EKES-u w odniesieniu do wschodnioeuropejskich sąsiadów jest rozszerzanie stosunków z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w regionie i angażowanie ich w dialog zarówno z decydentami krajowymi, jak i ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim UE.

Głównymi mechanizmami współpracy z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą są platformy społeczeństwa obywatelskiego, które uzupełniają organy polityczne istniejące w ramach układów o stowarzyszeniu z tymi krajami. Platformy umożliwiają organizacjom społeczeństwa obywatelskiego zarówno z UE, jak i z krajów partnerskich monitorowanie procesu wdrażania oraz przygotowywanie zaleceń dla właściwych organów.

Po stronie UE w skład platform wchodzą członkowie EKES-u oraz przedstawiciele dużych europejskich sieci społeczeństwa obywatelskiego. Po stronie krajów partnerskich reprezentują one szerokie spektrum organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Członkostwo w platformie oparte jest na zrównoważonej reprezentacji wszystkich grup interesów (organizacje pracodawców, związki zawodowe i grupy interesów różnych).

W ramach EKES-u Komitet Monitorujący ds. Wschodnich Sąsiadów UE ustanowiono w 2004 r. jako specjalny organ odpowiedzialny za relacje ze społeczeństwem obywatelskim w państwach wschodniego sąsiedztwa. Komitet Kontrolny zbiera się zazwyczaj cztery razy do roku, a jego członkowie biorą czynny udział w działaniach Partnerstwa Wschodniego, takich jak platformy wielostronne w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.

Displaying 1 - 10 of 51

Pages

Event

The External Relations Section of the EESC organised a joint meeting gathering EU and partner representatives of the Civil Society Platforms (CSPs) with Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine on 11 September (10:30 to 18:00).

11/09/2023
Event

The 11th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform took place on 20 April 2022. During the meeting, an exchange between authorities and members of the civil society platform was held with special focus on the unprovoked and unilateral armed aggression initiated by the Russian Federation against Ukraine on its independent and sovereign territory. A joint declaration, prepared by both sides, was discussed and adopted.

20/04/2022
Event

Representatives of the European and Georgian Domestic Advisory Groups (DAGs), set up under the Trade and Sustainable Development Chapter of the Association Agreement between the European Union and Georgia, held their 6th joint meeting virtually on 2 December 2021. 

02/12/2021
Event

The 8th meeting of the EU-Georgia Domestic Advisory Group took place on 16 October 2021 via a video conference. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

16/11/2021
Event

The 8th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place on 28 October 2021 in the format of a videoconference. During the meeting, a debate focused on assessing the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement. The social dialogue and prospects for the future in Moldova were also discussed as well as the minimum wage mechanism. 

28/10/2021

Pages