Wschodni sąsiedzi

This page is also available in:

Działania EKES-u związane ze wschodnimi sąsiadami obejmują Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Głównym celem EKES-u w odniesieniu do wschodnioeuropejskich sąsiadów jest rozszerzanie stosunków z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w regionie i angażowanie ich w dialog zarówno z decydentami krajowymi, jak i ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim UE.

Głównymi mechanizmami współpracy z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą są platformy społeczeństwa obywatelskiego, które uzupełniają organy polityczne istniejące w ramach układów o stowarzyszeniu z tymi krajami. Platformy umożliwiają organizacjom społeczeństwa obywatelskiego zarówno z UE, jak i z krajów partnerskich monitorowanie procesu wdrażania oraz przygotowywanie zaleceń dla właściwych organów.

Po stronie UE w skład platform wchodzą członkowie EKES-u oraz przedstawiciele dużych europejskich sieci społeczeństwa obywatelskiego. Po stronie krajów partnerskich reprezentują one szerokie spektrum organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Członkostwo w platformie oparte jest na zrównoważonej reprezentacji wszystkich grup interesów (organizacje pracodawców, związki zawodowe i grupy interesów różnych).

W ramach EKES-u Komitet Monitorujący ds. Wschodnich Sąsiadów UE ustanowiono w 2004 r. jako specjalny organ odpowiedzialny za relacje ze społeczeństwem obywatelskim w państwach wschodniego sąsiedztwa. Komitet Kontrolny zbiera się zazwyczaj cztery razy do roku, a jego członkowie biorą czynny udział w działaniach Partnerstwa Wschodniego, takich jak platformy wielostronne w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.

 • The 14th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform (CSP) took place on 15 December 2023. During the meeting, a debate focused on assessing the implementation of the European Commission's opinion and the state of play of the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement.

  In addition, the CSP discussed the initiatives for Ukraine's green recovery, economic integration of Ukraine to the EU, as well as current challenges related to labour market.

  A joint declaration, prepared by both sides, was discussed and adopted.

 • The 56th meeting of the Eastern Neighbours Follow-Up Committee will take place on 9 October 2023. During the meeting, a debate will be held on the participation of Ukrainian civil society organisations in European umbrella organisations, as well as on progress made by Georgia towards EU candidate status. Furthermore, the participants will discuss current situation of Belarusian civil society in exile.

 • The External Relations Section of the EESC organised a joint meeting gathering EU and partner representatives of the Civil Society Platforms (CSPs) with Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine on 11 September (10:30 to 18:00).

 • The 206th meeting of the Section for External Relations of the European Economic and Social Committee (EESC) took place on 31 January 2023. During the meeting, which comes nearly one year after the Russian invasion of Ukraine, a debate was held on the resilience of Ukrainian civil society and on the EU support to the country.

 • The 11th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform took place on 20 April 2022. During the meeting, an exchange between authorities and members of the civil society platform was held with special focus on the unprovoked and unilateral armed aggression initiated by the Russian Federation against Ukraine on its independent and sovereign territory. A joint declaration, prepared by both sides, was discussed and adopted.

 • The 8th meeting of the EU-Georgia Civil Society Platform (CSP) was convened on 13 December 2021 via a videoconference. 

 • Representatives of the European and Georgian Domestic Advisory Groups (DAGs), set up under the Trade and Sustainable Development Chapter of the Association Agreement between the European Union and Georgia, held their 6th joint meeting virtually on 2 December 2021. 

 • The meeting of the EU-Moldova Domestic Advisory Group will take place on 18 November 2021 via a video conference. Please click on the program tab to consult the topics on the agenda.

 • The 8th meeting of the EU-Georgia Domestic Advisory Group took place on 16 October 2021 via a video conference. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAGs) from the EU and Ukraine held their fifth joint meeting via a videoconference on 22 October 2021.