Usługi

This page is also available in:

Displaying 1 - 5 of 5
 • Reference number
  29/2019

  Zgodnie z nowym badaniem zleconym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny usługi transgraniczne przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i do wzrostu gospodarczego. Przynoszą one pozytywne wyniki wszystkim krajom UE, w odniesieniu do różnych rodzajów miejsc pracy – zarówno tych wymagających dużych nakładów pracy, jak i wiedzy fachowej. Z dokumentu tego wynika, że unikanie rygorystycznych przepisów na wewnętrznym rynku usług transgranicznych jest korzystne dla gospodarki UE. Zmniejszenie udziału usług transgranicznych o 1% mogłoby obniżyć PKB w UE-28 o około 8 mld EUR.

 • Hearing live-in care Poland
  Reference number
  Reference number: 32/2018

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zorganizował, tym razem w Polsce, swoją czwartą wizytę w terenie, poświęconą przyszłości europejskiego sektora opieki świadczonej w domu. To właśnie z Polski pochodzi znaczna część pracowników zatrudnionych w tym sektorze w zachodnich państwach członkowskich UE, ale w ostatnich latach kraj ten, sam zaczął borykać się z poważnym brakiem wykwalifikowanych opiekunów.

 • The Employers' Group did not support the EESC opinion on driving and rest time periods, working time and posting of workers (TEN/637). For the Group, the opinion did not sufficiently reflect differences of views in the Committee concerning the Commission's proposal on the posting of workers.

 • The Commission's proposal on industrial policy is a step in the right direction, but the EU needs a long term, comprehensive strategy: this is one of the conclusions of the debate at the Employers' Group meeting on 6 December 2017. The aim of the debate was to contribute to two opinions on industrial policy that the EESC is currently working on.

 •  The European Commission is proposing to revise the so-called Posting of Workers Directive from 1996, which affects some 2 million workers in the EU. Posted workers are employed in one Member State, but sent to work temporarily in another country by their employer. The general view of the EESC Employers' Group is that the existing EU legislation on the posting of workers - namely the original 1996 Posting Directive and the 2014 Enforcement Directive which aims to strengthen the practical implementation of the Posting Directive -  strikes a proper and fair balance between supporting the cross-border provision of services and protecting the rights of posted workers. It also ensures a level playing field between foreign and local competitors.

   

Displaying 1 - 5 of 5