Usługi

This page is also available in

Displaying 1 - 2 of 2
11/06/2019
Press Release
Reference number: 
29/2019

Zgodnie z nowym badaniem zleconym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny usługi transgraniczne przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i do wzrostu gospodarczego. Przynoszą one pozytywne wyniki wszystkim krajom UE, w odniesieniu do różnych rodzajów miejsc pracy – zarówno tych wymagających dużych nakładów pracy, jak i wiedzy fachowej. Z dokumentu tego wynika, że unikanie rygorystycznych przepisów na wewnętrznym rynku usług transgranicznych jest korzystne dla gospodarki UE.

15/06/2018
Hearing live-in care Poland
Press Release
Reference number: 
Reference number: 32/2018

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zorganizował, tym razem w Polsce, swoją czwartą wizytę w terenie, poświęconą przyszłości europejskiego sektora opieki świadczonej w domu. To właśnie z Polski pochodzi znaczna część pracowników zatrudnionych w tym sektorze w zachodnich państwach członkowskich UE, ale w ostatnich latach kraj ten, sam zaczął borykać się z poważnym brakiem wykwalifikowanych opiekunów.