Ukraina

This page is also available in

Displaying 1 - 7 of 7
23/02/2023
Press Release

Just one day before the anniversary of Russia's invasion of Ukraine, the European Economic and Social Committee (EESC) adopted a resolution calling for Ukraine's swift accession to the EU in full respect of enlargement principles. The EESC supports establishing a special international tribunal on crimes of aggression against Ukraine, and points out that support to civil society must continue for "as long as it takes".

30/11/2022
Press Release
Reference number: 
64/2022

Największa polska organizacja pozaformalnej edukacji młodzieży, Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), znalazła się w gronie finalistów Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2022, która w tym roku przyznawana jest w dwóch kategoriach: wzmocnienie pozycji młodych ludzi i pomoc dla ukraińskich ofiar wojny. ZHP ubiega się o nagrodę w kategorii dotyczącej pomocy dla Ukrainy wraz z dwoma projektami z Rumunii i Hiszpanii. Trzech finalistów nagrody w kategorii „Młodzież” pochodzi z Włoch, Portugalii i Hiszpanii.

20/07/2022
Press Release
Reference number: 
41

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zorganizował 19 lipca konferencję wysokiego szczebla nt. pomocy dla Ukrainy i jej odbudowy. Podczas tego wydarzenia zobowiązał się w pełni i na wszystkich polach wspierać ten zmagający się z wojną kraj.

16/06/2022
Press Release
Reference number: 
32/2022

The European Economic and Social Committee (EESC), just a week ahead of the EU Council Summit, adopted its second Resolution on Ukraine, strongly supporting the country's unconditional candidate status to the EU. The European civil society will be working hand in hand with Ukraine for Ukraine on the reconstruction of the country delivering a stronger, greener, more resilient and sustainable European partner.

20/04/2022
Press Release
Reference number: 
18/2022

To turn solidarity with Ukraine into concrete action, the EESC is joining the European Parliament's "civil society hub" initiative for Ukraine, allowing the NGO Promote Ukraine to use part of its premises at rue de Trèves 74, along with logistical equipment.