Stosunki transatlantyckie

This page is also available in:

UE, Stany Zjednoczone i Kanada podzielają wartości demokracji, praw człowieka, wolności gospodarczych i politycznych oraz mają wspólne interesy w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone i Kanada należą do głównych partnerów handlowych UE oraz współpracują z Unią przy kształtowaniu międzynarodowego porządku prawnego. Stosunki transatlantyckie odbywają się teraz w nowym otoczeniu i stają przed nowymi wyzwaniami. Uważamy, że zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w te relacje może zagwarantować, by były one w stanie reagować na oczekiwania społeczeństwa i efektywnie przyczyniać się do kształtowania współpracy przynoszącej wzajemne korzyści.

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą (CETA) i porozumienie o partnerstwie strategicznym z tym krajem podpisano w dniu 30 października 2016 r. Dążymy do stałego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego we wdrażanie tych porozumień. Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) UE–USA zostały obecnie wstrzymane. Przyczyniły się one jednak do wzmocnienia więzi między społeczeństwem obywatelskim UE i Stanów Zjednoczonych oraz do kształtowania się opinii społeczeństwa obywatelskiego co do tego, jak powinny wyglądać przyszłe stosunki handlowe między UE a Stanami Zjednoczonymi. Nie należy zatracić tych osiągnięć. Komitet Monitorujący ds. Stosunków Transatlantyckich utworzono we wrześniu 2014 r., aby monitorować transatlantyckie kontakty ze społeczeństwem obywatelskim oraz prowadzić regularny dialog i konsultacje w sprawach dotyczących stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.

Displaying 1 - 4 of 4
  • The Domestic Advisory Groups (DAGs) under the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) met again for the first time in person since the outbreak of the COVID-19 pandemic  on 24 April 2023. The meeting was held in a great spirit and with renewed enthusiasm for cooperation between the joint DAGs. During the meeting Members took stock of the work of the respective DAGs since the 2022 joint online meeting, and identified opportunities for fruitful cooperation on joint priorities. The Joint statement was adopted on 20 June.

  • REX Section picture

    The meeting of the European Economic and Social Committee's (EESC) External Relations Section on Transatlantic relations will take place on 17 November 2021 from 10h30- 17h00. It will be presided and moderated by the President of the External Relations Section, Mr. Dimitris Dimitriadis.

  • In the light of the ongoing EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiations, the European Economic and Social Committee (EESC) is drafting an own-initiative opinion on "The position of the EESC on specific key issues of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiations". In this framework, the EESC is organising a public hearing, to be held at the Committee premises on 30 June 2016, beginning at 9 a.m.

    The main purpose of this event will be to exchange views with representatives from the European Union institutions involved in the TTIP negotiations, as well as from civil society organisations and consultancy firms, in order to gather relevant information and deepen understanding of the matter. The four sessions will focus on the following topics: 1) Regulatory cooperation, good regulatory practices, technical barriers to trade; 2) Services; 3) Investment protection and the Investment Court System (ICS); 4) Trade and sustainable development.

  • The EESC Employers' Group is organising a seminar on "Strengthening European Growth and Competitiveness: Proactive Trade Agenda – NOW!" taking place on 26 October in Helsinki and jointly organized with the Confederation of Finnish Industries and the International Chamber of Commerce, ICC Finland.

    Trade and Investment are hugely important for the EU: 1 in 7 EU jobs depend on exports. The EU cannot risk falling behind in the global race to build a wide and ambitious network of free trade agreements. The signing of the Trans Pacific Partnership (TPP) agreement (involving 12 countries and 40% of world GDP) is a timely reminder of this. This seminar, which will be attended by many of our Members together with Finnish employers and entrepreneurs, politicians and academics aims to examine how to best contribute positively to the debate as trade agreements (TTIP - TISA - CETA - EU-JAPAN) increasingly become a top political issue.

Displaying 1 - 4 of 4