Równość płci

This page is also available in

Displaying 11 - 13 of 13

Pages

24/05/2019
News

Pomimo ogólnego postępu w zakresie równouprawnienia płci przy obecnym tempie zmian potrzeba będzie ponad stu lat, zanim kobiety osiągną równość z mężczyznami w Europie – stwierdza EKES.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wezwał Unię Europejską i jej państwa członkowskie, by uznały równouprawnienie płci za priorytet. Istnieją obawy, że niedawne ataki na prawa kobiet w Europie mogą poważnie zaszkodzić postępom w dążeniu do równości kobiet i mężczyzn.

19/12/2018
"Women: the largest disruptive force in business", Rick Zednik, Madi Sharma
News

Europe loses EUR 370 billion a year due to the gender employment gap. What's more, it is statistically proven that companies with more gender-diverse management boards produce better results. So, why might it take another 217 years to close the economic gender gap at global level, as estimated by the World Economic Forum? On 17 December, high-level speakers from the worlds of business, politics and NGOs came together with members of the Employers' Group to discuss how to leverage the immense potential that women could bring to the European economy.

24/09/2018
News

It needs different and holistic approaches to address gender inequality, says the EESC

The digital gender gap is a consequence of discrimination against women, which already starts in early childhood, the EESC points out. In its exploratory opinion on the digital gender gap, drafted at the European Parliament's request, the EESC suggests a multi-level approach and calls for holistic policies addressing different sources of inequality.

Pages