Rosja

This page is also available in

Współpraca EKES-u z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Rosji podlega pięciu zasadom przewodnim dotyczącym stosunków UE–Rosja uzgodnionym między ministrami spraw zagranicznych UE a wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Jedną z tych zasad przewodnich jest „wspieranie kontaktów międzyludzkich”.

Dialog i wymiana doświadczeń między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z UE i Rosji przyczyniają się w znacznym stopniu do stałego wdrażania partnerstwa strategicznego UE-Rosja. EKES przyjął dwutorowe podejście do stosunków z rosyjskim społeczeństwem obywatelskim, aby zaangażować możliwie jak największą liczbę jego przedstawicieli. Z jednej strony utrzymuje stosunki z Izbą Społeczną Federacji Rosyjskiej, swoim oficjalnym rosyjskim odpowiednikiem, oraz organizuje m.in. coroczne wspólne seminaria na tematy budzące zainteresowanie społeczeństwa obywatelskiego po obu stronach. Innym partnerem EKES-u jest forum społeczeństwa obywatelskiego UE–Rosja, które skupia różnorodne organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Komitet Monitorujący UE–Rosja to wewnętrzny organ EKES-u działający jako grupa koordynująca. Odpowiada za opracowywanie i utrzymywanie stosunków oraz organizację spotkań i wspólnych seminariów ze społeczeństwem obywatelskim w Rosji.

Displaying 11 - 15 of 15

Pages

19/07/2016
News

Some 25% of the EU population are older citizens, a growing market of economic and social players in the digital age. The European Union faces a new challenge: the coincidence of longevity and widespread digitalisation. Therefore, changing the approach to the "silver economy" is an imperative, says the EESC.  In its opinion “The digital pillar of growth: e-seniors, a potential 25% of the European population” ...

10/06/2016
News

"The European Economic and Social Committee considers that the participation of Roma at all stages of decision-making is essential for achieving effective policies that can make a real difference to their situation within the EU. However, the tools available today are not sufficient in this regard"

15/01/2016
News

The results are in. After an impressive 428 applications to take part in Your Europe, Your Say! (YEYS) 2016, 33 schools from 28 EU Member States and five candidate countries have been selected to take part. We are thrilled that so many young people have expressed interest in this exciting event, and we can’t wait to meet the winning schools and students in March.

Pages