EUROMED

This page is also available in:

Stosunki między UE a jej południowymi sąsiadami stanowią jeden z naszych priorytetów. Nasze prace obejmują szereg obszarów, takich jak udział społeczeństwa obywatelskiego w dialogu politycznym i obywatelskim, transformacja demokratyczna, zatrudnienie młodzieży, zrównoważony rozwój, mobilność i migracja, handel, energia ze źródeł odnawialnych i rozwój biznesu.

EKES pracuje nad tymi kwestiami od 1995 r. Po zmianach, jakie zaszły w regionie w 2010 r., odpowiednio dostosowaliśmy nasze cele, aby:

 • wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego w państwach przechodzących transformację. Wsparcie takie jest skierowane przede wszystkim do związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz stowarzyszeń kobiecych, młodzieżowych i rolniczych;
 • utrzymywać relacje dwustronne z krajowymi radami społeczno-gospodarczymi w regionie oraz pracować na rzecz stworzenia warunków do włączenia społeczeństwa obywatelskiego w dialog polityczny z południowymi państwami partnerskimi;
 • wydawać opinie i wspólne sprawozdania na temat kluczowych wyzwań politycznych w regionie;
 • przeprowadzać regularne spotkania z instytucjami europejskimi i organizacjami międzynarodowymi, aby omawiać polityki związane ze społeczeństwem obywatelskim w całym regionie;
 • organizować doroczny szczyt dla rad społeczno-gospodarczych i podobnych instytucji, podczas którego główne zalecenia polityczne dotyczące wyzwań stojących przed regionem są przedstawiane decydentom z rządów krajowych i UE.
 • Speaker
  Staffan Nilsson
  Organisation
  EESC
  The Jordanian ESC is playing a crucial role in what is a crucial country in the region. Jordan is a country facing many challenges. But we know from the past that it has the resourcefulness to positively embrace such challenges. Proof of this is the fact that is has now taken over the Co-Presidency of the Union for the Mediterranean (UfM).
  Staffan Nilsson`s opening speech at the Amman summit
 • Speaker
  Staffan Nilsson
  Organisation
  EESC
  Gaddafi's regime is now falling apart and the EU under UN leadership is mobilising to help the Libyan people build a free, open, secure and democratic state. The fight is not over yet, however I do hope for a positive outcome. I salute the determined action taken by the UN and some EU Member States to protect civilians from their dictator's mad fight against his own people.
 • Speaker
  Staffan Nilsson
  Organisation
  EESC
  Following the natural disaster of unprecedented proportions that has hit Japan, it would be all too easy for us to shift our focus away from current events in Libya. The fact that this country's leader, who claims to be loved by his people, is bombing his own citizens and is ordering the armed forces to open fire on their compatriots underscores this dictator’s true nature.
 • Speaker
  President Staffan Nilsson
  Organisation
  EESC
  "At this important moment in history the EESC calls for the involvement of all democratic forces in the transition process, including civil society representatives, and underlines the important role of participatory democracy. Economic and social partners and civil society organisations play a pivotal role in efforts to develop a constructive and fruitful dialogue about the future of these countries."...