EUROMED

This page is also available in:

Stosunki między UE a jej południowymi sąsiadami stanowią jeden z naszych priorytetów. Nasze prace obejmują szereg obszarów, takich jak udział społeczeństwa obywatelskiego w dialogu politycznym i obywatelskim, transformacja demokratyczna, zatrudnienie młodzieży, zrównoważony rozwój, mobilność i migracja, handel, energia ze źródeł odnawialnych i rozwój biznesu.

EKES pracuje nad tymi kwestiami od 1995 r. Po zmianach, jakie zaszły w regionie w 2010 r., odpowiednio dostosowaliśmy nasze cele, aby:

 • wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego w państwach przechodzących transformację. Wsparcie takie jest skierowane przede wszystkim do związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz stowarzyszeń kobiecych, młodzieżowych i rolniczych;
 • utrzymywać relacje dwustronne z krajowymi radami społeczno-gospodarczymi w regionie oraz pracować na rzecz stworzenia warunków do włączenia społeczeństwa obywatelskiego w dialog polityczny z południowymi państwami partnerskimi;
 • wydawać opinie i wspólne sprawozdania na temat kluczowych wyzwań politycznych w regionie;
 • przeprowadzać regularne spotkania z instytucjami europejskimi i organizacjami międzynarodowymi, aby omawiać polityki związane ze społeczeństwem obywatelskim w całym regionie;
 • organizować doroczny szczyt dla rad społeczno-gospodarczych i podobnych instytucji, podczas którego główne zalecenia polityczne dotyczące wyzwań stojących przed regionem są przedstawiane decydentom z rządów krajowych i UE.
 • Adopted on 21/09/2011
  Reference
  REX/329-EESC-2011-01-01-1394
  Workers - GR II
  United Kingdom
  Employers - GR I
  France
  Plenary session number
  474
  -
  The central message of this exploratory opinion is the need for a coordinated approach on renewable energies in the region, one that is based on co-development.
 • Adopted on 21/09/2011
  Reference
  REX/330-EESC-2011-01-01-425
  Diversity Europe - GR III
  Spain
  Plenary session number
  474
  -

  The opinion examines what has become a key sector in the Euromed region. The uprisings in the Euromed region, besides putting the spotlight on the abuses of autocratic dictators, have also drawn attention to the urgent need for economic and social development, especially in rural areas. Food insecurity and high food prices are set to remain a problem in the region.

 • Adopted on 15/03/2011
  Reference
  /-EESC-0000-01-01
  Plenary session number
  470
  -
  "The European Economic and Social Committee (EESC) expresses its solidarity with the people of the southern Mediterranean countries who are peacefully struggling for their fundamental rights and freedoms, and supports their legitimate aim of establishing stable democracies in their countries. ..."
  Resolution on The situation in the southern Mediterranean countries
 • Adopted on 16/09/2010
  Reference
  REX/294-EESC-2010-01-01-1190
  Diversity Europe - GR III
  Estonia
  Plenary session number
  465
  -
 • Adopted on 15/09/2010
  Reference
  REX/303-EESC-2010-01-01-22
  Workers - GR II
  France
  Plenary session number
  465
  -
 • Adopted on 18/02/2010
  Reference
  REX/272-EESC-2010-01-01-262
  Diversity Europe - GR III
  Spain
  Plenary session number
  460
  -
 • Adopted on 17/02/2010
  Reference
  REX/295-EESC-2010-01-01-264
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  460
  -
 • Adopted on 01/10/2009
  Reference
  REX/254-EESC-2009-01-01-682
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  456
  -
 • Adopted on 22/04/2008
  Reference
  REX/234-EESC-2008-01-01-772
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  444
  -
 • Adopted on 12/07/2007
  Reference
  REX/233-EESC-2007-01-01-1004
  Diversity Europe - GR III
  Malta
  Plenary session number
  437
  -