Ameryka Łacińska i Karaiby

This page is also available in:

EKES współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach od lat 90. XX wieku. Kilka opinii EKES-u skupiało uwagę na relacjach z tym regionem, na szczeblu regionalnym, subregionalnym i krajowym. Priorytety EKES-u obejmują rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego, rozwój gospodarczy i społeczny, integrację regionalną i współpracę wielostronną.

Na szczeblu regionalnym EKES organizuje co dwa lata posiedzenia między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach jako jedno z wydarzeń przygotowawczych przed szczytem UE–CELAC. 

Na szczeblu subregionalnym i krajowym ustanowiono kilka stałych struktur: w 2009 r. EKES ustanowił okrągły stół społeczeństwa obywatelskiego z Radą Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Brazylii, aby zapewnić przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego Brazylii i UE forum dla dialogu i stałej współpracy. Układ o stowarzyszeniu między UE a Chile przyznał Komitetowi mandat do powołania Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego wraz ze swoim chilijskim odpowiednikiem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie, aby monitorować ten układ; komitet ten został ostatecznie powołany w 2016 r. Jeśli chodzi i kraje Wspólnoty Andyjskiej, EKES uczestniczy w pracach wewnętrznej grupy doradczej monitorującej realizację porozumienia o wolnym handlu UE-Kolumbia/Peru/Ekwador. EKES uczestniczy też w pracach Komitetu Konsultacyjnego CARIFORUM–UE, który monitoruje realizację umowy o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM–UE. Ustanowiono stałe relacje z instytucjonalnymi odpowiednikami EKES-u w państwach Mercosuru (Konsultacyjne Forum Ekonomiczno-Społeczne) i w Ameryce Środkowej (Komitet Konsultacyjny Systemu Integracyjnego Ameryki Środkowej).

Displaying 1 - 5 of 5
 • Speaker
  Altagracia Jiménez Paniagua
  Organisation
  CSA/TUCA
  Presentation - 9th meeting latin america caribbean - Altagracia Jiménez Paniagua
 • Speaker
  Staffan Nilsson

  "I am also here as a spokesperson for Latin American civil society organisations, who have given me the honourable task of bringing our joint recommendations - civil society recommendations - to our heads of state or government. We produced these recommendations at the 7th EU-Latin America meeting of organised civil society that we held here, in Santiago, in December last year. We are convinced of the importance for civil society to be at the centre of EULatin America relations. Participation is crucial in order to secure more transparent relations and increased ownership of political and trade exchanges, and also to ensure the more efficient implementation of policies."

  Staffan Nilsson's speech for the EU and Latin American organised civil society at the EU-CELAC Summit in Santiago de Chile
 • Speaker
  Staffan Nilsson
  Organisation
  EESC
  Civil society must be at the centre of the EU-Latin America relations. Participation of civil society is crucial in order to have more transparent relations and an increased ownership of political and trade exchanges, and also to have a more efficient implementation of policies. This can be better achieved through the existence of consultative bodies, which is why the EESC has always worked on the creation and strengthening of Latin American consultative institutions.
  EESC President`s opening sppech at the 7th meeting of civil society organisations of the EU and Latin America
 • Speaker
  Staffan Nilsson
  Organisation
  EESC
  The purpose of today's meeting is two-fold. We thought it would be good if we, representatives from European organised civil society, would meet to exchange information about planned activities in Rio and to see how we could further foster our common values and positions throughout these diverse activities. The second reason for today's meeting turns out to be very timely. Originally we had invited Timo Makela, Director of DG Environment, to give us a de-briefing on ongoing Rio negotiations in New York.
  Staffan Nilsson speech at BRICS meeting
  Staffan Nilsson speech at BRICS meeting- afternoon session
 • Speaker
  Staffan Nilsson
  Organisation
  European Economic and Social Committee
  Staffan Nilsson's Opening Speech at the EU Brazil Round Table Brasilia
  Staffan Nilsson Opening Speech EU Brazil Round Table Brasilia on 26.04.2011
Displaying 1 - 5 of 5