Ameryka Łacińska i Karaiby

This page is also available in

EKES współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach od lat 90. XX wieku. Kilka opinii EKES-u skupiało uwagę na relacjach z tym regionem, na szczeblu regionalnym, subregionalnym i krajowym. Priorytety EKES-u obejmują rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego, rozwój gospodarczy i społeczny, integrację regionalną i współpracę wielostronną.

Na szczeblu regionalnym EKES organizuje co dwa lata posiedzenia między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach jako jedno z wydarzeń przygotowawczych przed szczytem UE–CELAC. 

Na szczeblu subregionalnym i krajowym ustanowiono kilka stałych struktur: w 2009 r. EKES ustanowił okrągły stół społeczeństwa obywatelskiego z Radą Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Brazylii, aby zapewnić przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego Brazylii i UE forum dla dialogu i stałej współpracy. Układ o stowarzyszeniu między UE a Chile przyznał Komitetowi mandat do powołania Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego wraz ze swoim chilijskim odpowiednikiem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie, aby monitorować ten układ; komitet ten został ostatecznie powołany w 2016 r. Jeśli chodzi i kraje Wspólnoty Andyjskiej, EKES uczestniczy w pracach wewnętrznej grupy doradczej monitorującej realizację porozumienia o wolnym handlu UE-Kolumbia/Peru/Ekwador. EKES uczestniczy też w pracach Komitetu Konsultacyjnego CARIFORUM–UE, który monitoruje realizację umowy o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM–UE. Ustanowiono stałe relacje z instytucjonalnymi odpowiednikami EKES-u w państwach Mercosuru (Konsultacyjne Forum Ekonomiczno-Społeczne) i w Ameryce Środkowej (Komitet Konsultacyjny Systemu Integracyjnego Ameryki Środkowej).

Displaying 21 - 30 of 49

Pages

Event

During the meeting, the EU Domestic Advisory Group (EU DAG) and civil society representatives from the Colombia DAG, Peru Domestic Mechanism and Ecuador DAG discussed the implementation of the Trade and Sustainable Development Title of the Trade Agreement, with a particular focus on respect for international labour and environmental standards. They also discussed economic, social, environmental and human rights impacts resulting from the implementation of the Agreement. The participants reflected on how the civil society from the EU, Colombia, Peru and Ecuador can cooperate to promote sustainable development in the context of trade relations and prepare for the next joint meeting.

21/10/2019 23/10/2019
Event

This year's meetings between the EU and Central America under the Trade and Sustainable Development Title of the Association Agreement included a joint meeting of the DAGs where the representatives of the EU and Central American Advisory Groups exchanged experience in their current operation and discussed proposals for capacity strengthening of the civil society monitoring mechanism, the role of the parties in this context and future cooperation. The joint meeting of the DAGs was followed by a workshop on Trade and Sustainable Development where the participants discussed the content of the chapter and looked for a common understanding of the chapter.

24/06/2019 26/06/2019
Event

During the meeting, the EU Domestic Advisory Group (EU DAG) and civil society representatives from Colombia, Peru and Ecuador discussed implementation of the Trade and Sustainable Development Title of the Trade Agreement, with a particular focus on respect for international labour and environmental standards. They also discussed economic, social, environmental and human rights impacts resulting from the implementation of the Agreement. The participants reflected moreover on how the civil society from the EU, Colombia,  Peru and Ecuador can cooperate to promote sustainable development in the context of trade relations and prepare for the next joint meeting. The participants adopted a joint declaration summarising outcomes of their discussion and presented it to the Parties during the Open Session with civil society on 12 December.

10/12/2018 12/12/2018
Event

On 6 and 7 December 2018, the third meeting of the EU-Chile Civil Society Joint Consultative Committee (JCC), established by the EU-Chile Association Agreement was held in Santiago de Chile. The members discussed topics of interest for both parties, such as investment and cooperation, decent work and informal economy, the Sustainable Development Agenda and proposals to reinforce the role of the Joint Consultative Committee.  They adopted a Final Declaration on these four topics.

The JCC is made up of eighteen members, nine from the European Economic and Social Committee (EESC) and nine from Chilean civil society organisations. It is co-chaired by Josep Puxeu Rocamora, EESC member, and Roberto Zúñiga Belauzarán, Director, National Confederation of Micro, Small and Medium Enterprises (CONAPYME).

06/12/2018 07/12/2018

Pages