Ameryka Łacińska i Karaiby

This page is also available in

EKES współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach od lat 90. XX wieku. Kilka opinii EKES-u skupiało uwagę na relacjach z tym regionem, na szczeblu regionalnym, subregionalnym i krajowym. Priorytety EKES-u obejmują rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego, rozwój gospodarczy i społeczny, integrację regionalną i współpracę wielostronną.

Na szczeblu regionalnym EKES organizuje co dwa lata posiedzenia między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach jako jedno z wydarzeń przygotowawczych przed szczytem UE–CELAC. 

Na szczeblu subregionalnym i krajowym ustanowiono kilka stałych struktur: w 2009 r. EKES ustanowił okrągły stół społeczeństwa obywatelskiego z Radą Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Brazylii, aby zapewnić przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego Brazylii i UE forum dla dialogu i stałej współpracy. Układ o stowarzyszeniu między UE a Chile przyznał Komitetowi mandat do powołania Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego wraz ze swoim chilijskim odpowiednikiem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie, aby monitorować ten układ; komitet ten został ostatecznie powołany w 2016 r. Jeśli chodzi i kraje Wspólnoty Andyjskiej, EKES uczestniczy w pracach wewnętrznej grupy doradczej monitorującej realizację porozumienia o wolnym handlu UE-Kolumbia/Peru/Ekwador. EKES uczestniczy też w pracach Komitetu Konsultacyjnego CARIFORUM–UE, który monitoruje realizację umowy o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM–UE. Ustanowiono stałe relacje z instytucjonalnymi odpowiednikami EKES-u w państwach Mercosuru (Konsultacyjne Forum Ekonomiczno-Społeczne) i w Ameryce Środkowej (Komitet Konsultacyjny Systemu Integracyjnego Ameryki Środkowej).

Displaying 11 - 13 of 13

Pages

Event

During the meeting, the representatives of the European External Action Service (EEAS) will present information about the EU relations and cooperation with Colombia and Peru. The EU DAG Chair will inform the Group about the outcomes of the civil society meeting organized in Bogota on 6 October 2016 with a view of establishing the Colombian DAG. Moreover, the Commission representative will provide information about the Ecuador's accession to the Agreement, as well as about preparations for the next meeting with Colombia and Peru under the Trade and Sustainable Development Title planned for 7-8 December in Brussels. The Group will hold then an internal debate to choose topics for the meeting with Colombia and Peru and to organize cooperation with civil society in both countries
 

25/10/2016
Event

On the 4th and 5th of October 2016 the first meeting of the EU-Chile Joint Consultative Committee took place in Santiago, Chile. The JCC is contemplated in Article 10 of the EU-Chile Association Agreement and it is the last provision that has yet to be executed. An EESC delegation composed of nine members and presided by Ms. Pavic-Rogošic will be meeting the recently constituted Chilean Council. The rules governing the JCC will be agreed upon during this time and a work program encompassing the priorities of civil society in the relations between the EU and Chile will be defined. The JCC will be constituted at a key time in the relations between both political authorities in the context of the upcoming Modernization of the Association Agreement.

04/10/2016 05/10/2016
Event

During the meeting, the EU DAG had an opportunity to discuss with Mr. Helmut Scholz, Member of the European Parliament, implementation of the Trade and Sustainable Development Title and work of the civil society monitoring mechanism in the framework of the EU-Colombia and Peru Trade Agreement. Moreover, the representatives of the European External Action Service (EEAS) presented information about the EU relations and cooperation with Colombia and Peru. Based on the Second Annual Report, the Commission representative provided information about the implementation of the Trade Agreement, changes in trade flows and work of joint bodies. He also informed about the procedures and timeline related to Ecuador's accession to the Agreement.

07/04/2016

Pages