Ameryka Łacińska i Karaiby

This page is also available in

EKES współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach od lat 90. XX wieku. Kilka opinii EKES-u skupiało uwagę na relacjach z tym regionem, na szczeblu regionalnym, subregionalnym i krajowym. Priorytety EKES-u obejmują rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego, rozwój gospodarczy i społeczny, integrację regionalną i współpracę wielostronną.

Na szczeblu regionalnym EKES organizuje co dwa lata posiedzenia między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach jako jedno z wydarzeń przygotowawczych przed szczytem UE–CELAC. 

Na szczeblu subregionalnym i krajowym ustanowiono kilka stałych struktur: w 2009 r. EKES ustanowił okrągły stół społeczeństwa obywatelskiego z Radą Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Brazylii, aby zapewnić przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego Brazylii i UE forum dla dialogu i stałej współpracy. Układ o stowarzyszeniu między UE a Chile przyznał Komitetowi mandat do powołania Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego wraz ze swoim chilijskim odpowiednikiem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie, aby monitorować ten układ; komitet ten został ostatecznie powołany w 2016 r. Jeśli chodzi i kraje Wspólnoty Andyjskiej, EKES uczestniczy w pracach wewnętrznej grupy doradczej monitorującej realizację porozumienia o wolnym handlu UE-Kolumbia/Peru/Ekwador. EKES uczestniczy też w pracach Komitetu Konsultacyjnego CARIFORUM–UE, który monitoruje realizację umowy o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM–UE. Ustanowiono stałe relacje z instytucjonalnymi odpowiednikami EKES-u w państwach Mercosuru (Konsultacyjne Forum Ekonomiczno-Społeczne) i w Ameryce Środkowej (Komitet Konsultacyjny Systemu Integracyjnego Ameryki Środkowej).

Displaying 1 - 10 of 16

Pages

Event

The Cariforum-EU Consultative Committee (CC) was established with the task and responsibility of promoting dialogue and cooperation between representatives of organisations of civil society, including the academic community, and social and economic partners.

04/05/2022
CARIFORUM-EU Consultative Committee - 6th meeting
Event
JCC meeting / Virtual

The EU-Chile Joint Consultative Committee (JCC) held its sixth preparatory meeting in the new mandate on 7 December 2020, one week after the successful visit of Foreign Affairs Minister Andrés Allamand Zavalala in Brussels.

07/12/2020
Event

The fourth meeting of the EU-Chile Civil Society Joint Consultative Committee (JCC), established by the EU-Chile Association Agreement was held via a video conference on 27 November 2019. At this meeting, the members adopted a Joint Statement.

The JCC is made up of eighteen members, nine from the European Economic and Social Committee (EESC) and nine from Chilean civil society organisations. It is co-chaired by Josep Puxeu Rocamora, EESC member, and Roberto Zúñiga Belauzarán, Director, National Confederation of Micro, Small and Medium Enterprises (CONAPYME).

27/11/2019
Event

The fifth meeting of the EU-Chile Civil Society Joint Consultative Committee (JCC), established by the EU-Chile Association Agreement was held via a video conference on 15 May 2020. 

The members discussed topics of interest for both parties, such as the impact of the COVID-19 crisis on cooperation, trade and investment, decent work and informal economy and the Agenda for Sustainable Development; as well as proposals for strengthening of the role of the Joint Consultative Committee. The members adopted a Final Declaration on these topics.

15/05/2020
Event

The Latin America Follow up Committee of the European Economic and Social Committee (EESC) held a Hearing on the EU-Mercosur Association Agreement: The views of organized civil society on 13 of November 2019.

The main purpose of the debate was to:

  • Assess the opportunities and challenges ahead of the implementation of the Agreement;
  • Evaluate compromises and possible impacts of the Trade and Sustainable Development Chapter of the Agreement;
  • Explore how the civil society and consultative structures should monitor the impact of the Association Agreement in terms of improving human rights and labour, social and environmental rights as well as a strict compliance with international conventions or agreements the parties have committed to.
13/11/2019
Event

During the meeting, the EU Domestic Advisory Group (EU DAG) and civil society representatives from the Colombia DAG, Peru Domestic Mechanism and Ecuador DAG discussed the implementation of the Trade and Sustainable Development Title of the Trade Agreement, with a particular focus on respect for international labour and environmental standards. They also discussed economic, social, environmental and human rights impacts resulting from the implementation of the Agreement. The participants reflected on how the civil society from the EU, Colombia, Peru and Ecuador can cooperate to promote sustainable development in the context of trade relations and prepare for the next joint meeting.

21/10/2019 23/10/2019
Event

During the meeting, the EU Domestic Advisory Group (EU DAG) and civil society representatives from Colombia, Peru and Ecuador discussed implementation of the Trade and Sustainable Development Title of the Trade Agreement, with a particular focus on respect for international labour and environmental standards. They also discussed economic, social, environmental and human rights impacts resulting from the implementation of the Agreement. The participants reflected moreover on how the civil society from the EU, Colombia,  Peru and Ecuador can cooperate to promote sustainable development in the context of trade relations and prepare for the next joint meeting. The participants adopted a joint declaration summarising outcomes of their discussion and presented it to the Parties during the Open Session with civil society on 12 December.

10/12/2018 12/12/2018
Event

On 6 and 7 December 2018, the third meeting of the EU-Chile Civil Society Joint Consultative Committee (JCC), established by the EU-Chile Association Agreement was held in Santiago de Chile. The members discussed topics of interest for both parties, such as investment and cooperation, decent work and informal economy, the Sustainable Development Agenda and proposals to reinforce the role of the Joint Consultative Committee.  They adopted a Final Declaration on these four topics.

The JCC is made up of eighteen members, nine from the European Economic and Social Committee (EESC) and nine from Chilean civil society organisations. It is co-chaired by Josep Puxeu Rocamora, EESC member, and Roberto Zúñiga Belauzarán, Director, National Confederation of Micro, Small and Medium Enterprises (CONAPYME).

06/12/2018 07/12/2018
Event

During the meeting, members of the GCI were informed by the President on the civil society meeting of EuroLat's standing parliamentary committees (22-24 May), the hearing in the Walloon Parliament concerning the current state of The EU-Colombia, Peru and the FTA of Ecuador, as well as the public with DG Trade on the current status of the Advisory Groups. They were then interviewed by the European Commission on the preparation of the 2017 Civil Society Forum and the process of Ecuador's accession to the agreement.

13/07/2017

Pages