AKP i Afryka

This page is also available in

Od pierwszej konwencji z Lomé (1975 r.) do umowy z Kotonu (2020–2021) partnerstwa AKP–UE regulują relacje między UE a 79 członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), które od niedawna tworzą Organizację Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. 

Przez cały ten okres EKES, wspólnie ze społeczeństwem obywatelskim państw AKP, zabiegał o uznanie zasadniczej roli podmiotów niepaństwowych w procesie rozwoju, aż do osiągnięcia tego celu poprzez umowę z Kotonu, w której powierzono EKES-owi organizację spotkań i konsultacji z grupami interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP i UE. Na tych posiedzeniach wysłuchuje się opinii zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i umożliwia mu zabranie głosu. Celem jest krzewienie wymiany zdań i formułowanie zaleceń dotyczących spraw i polityki istotnych dla stosunków AKP–UE i przekazywanie ich następnie przywódcom UE i AKP.

Działania EKES-u związane ze stosunkami UE–Organizacja Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku są prowadzone głównie pod kierunkiem Komitetu Monitorującego AKP–UE, w skład którego wchodzą członkowie EKES-u i przedstawiciele grup interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP.

Komitet Monitorujący AKP–UE utrzymuje regularne kontakty z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w państwach AKP na różnych szczeblach za pomocą następujących działań:

  • regularnych posiedzeń Komitetu Monitorującego AKP–UE;
  • regionalnych seminariów w państwach AKP, zapewniających forum dla debaty o sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, za każdym razem w innym regionie;
  • posiedzeń generalnych grup interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP i UE, odbywających się co trzy lata w Brukseli.

EKES utrzymuje też regularne kontakty z przedstawicielami grup interesów gospodarczych i społecznych Unii Afrykańskiej w ramach wspólnej strategii Afryka–UE. EKES w szczególności odbywa doroczne posiedzenia z siecią podmiotów gospodarczych i społecznych UE–Afryka.

Od wielu lat EKES utrzymuje regularne kontakty ze Wspólnym Zgromadzeniem Parlamentarnym AKP–UE, przedstawiając sprawozdanie ze swojej działalności na sesjach Zgromadzenia Plenarnego.

EKES blisko współpracuje również z międzynarodowymi organizacjami pracodawców, pracowników, rolników, spółdzielni i konsumentów. Organizacje te mianują przedstawicieli AKP zapraszanych na posiedzenia odbywane przez EKES, w tym na posiedzenia Komitetu Monitorującego AKP–UE.

Displaying 11 - 17 of 17

Pages

Event
Hotel Safari - Windhoek (Namibia), 8-9 November 2018

On the basis of the Cotonou agreement, the European Economic and Social Committee (EESC) is mandated to organise consultation sessions and meetings of ACP-EU economic and social interest groups in order to voice these actors' views on the ACP-EU partnership and foster cooperation between civil society organisations.

Within this framework, the EESC organises regional seminars every year in one of the ACP regions.

This year, the EESC is organising a regional seminar in Windhoek (Namibia) on 8-9 November 2018.

08/11/2018 09/11/2018
Event

The Consultative Committee (CC) is one of the 5 institutions foreseen in the EU-CARIFORUM Economic Partnership Agreement. The CC is composed of 40 (25 from the CARIFORM side and 15 from  the EU side)  standing representatives of organisations of the civil society  representing employers' organisations, trade unions, other economic, social and non-governmental organisations, including development and environmental organisations; and the academic community.

06/11/2017 07/11/2017
Event

The Joint Africa-EU Strategy (JAES) has been the main framework for relations between the continents of Europe and Africa since 2007. Its goal is to develop a shared vision of the main global issues whilst simultaneously strengthening cooperation in a broad range of areas such as development, governance, human rights, trade, regional integration, food security and migration. To this end, meetings of EU-African economic and social stakeholders are held on a regular basis.

16/11/2017 17/11/2017
Event

Under the auspices of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, the European Economic and Social Committee (EESC) organises meetings with ACP and EU economic and social interest groups. This role has been confirmed by the Cotonou Agreement, which mandates the EESC to organise consultation sessions and meetings of ACP and EU economic and social interest groups (Protocol 1).

Within this framework, the EESC organises general meetings in Brussels every three years, with delegates from the 78 ACP countries, together with representatives of the EU institutions, national economic and social councils, the secretariat of the ACP Group of States, EU and ACP states' diplomatic missions, NGOs and other interested parties. These general meetings are in addition to the regional seminars, which take place in the ACP regions once a year.

15/05/2017 16/05/2017
Event

The social economy is prominent in everyday life and in the productive activity of large regions of the world and makes a decisive contribution to improving the living and working conditions of millions of people. However, the social economy is not specifically recognised as a sector in the EU development cooperation programmes.One of the principal aims of the opinion is that the external dimension of the EU’s programmes and initiatives should establish support measures specifically targeted at boosting businesses and organisations in the social economy.

14/03/2017
Event

The EESC organises regional seminars every year in an ACP region –this year, in Eastern Africa (Nairobi) on 4‑5 July 2016, with three main topics of discussion:

- Implementation of the SDGs - The Economic Partnership Agreement between the EU and Eastern African States. - The post-Cotonou agenda.

At the end of the seminar, a final declaration will be issued that will be forwarded to the partners of the Cotonou agreement.

Around 60 representatives of economic and social actors as well as political authorities and international organisations will attend the seminar.

04/07/2016 05/07/2016
Event

The Consultative Committee (CC) is one of the 5 institutions foreseen in the EU-CARIFORUM Economic Partnership Agreement. The CC is composed of 40 (25 from the CARIFORM side and 15 from  the EU side)  standing representatives of organisations of the civil society  representing employers' organisations, trade unions, other economic, social and non-governmental organisations, including development and environmental organisations; and the academic community.

18/04/2016 19/04/2016

Pages