AKP i Afryka

This page is also available in:

Od pierwszej konwencji z Lomé (1975 r.) do umowy z Kotonu (2020–2021) partnerstwa AKP–UE regulują relacje między UE a 79 członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), które od niedawna tworzą Organizację Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. 

Przez cały ten okres EKES, wspólnie ze społeczeństwem obywatelskim państw AKP, zabiegał o uznanie zasadniczej roli podmiotów niepaństwowych w procesie rozwoju, aż do osiągnięcia tego celu poprzez umowę z Kotonu, w której powierzono EKES-owi organizację spotkań i konsultacji z grupami interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP i UE. Na tych posiedzeniach wysłuchuje się opinii zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i umożliwia mu zabranie głosu. Celem jest krzewienie wymiany zdań i formułowanie zaleceń dotyczących spraw i polityki istotnych dla stosunków AKP–UE i przekazywanie ich następnie przywódcom UE i AKP.

Działania EKES-u związane ze stosunkami UE–Organizacja Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku są prowadzone głównie pod kierunkiem Komitetu Monitorującego AKP–UE, w skład którego wchodzą członkowie EKES-u i przedstawiciele grup interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP.

Komitet Monitorujący AKP–UE utrzymuje regularne kontakty z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w państwach AKP na różnych szczeblach za pomocą następujących działań:

 • regularnych posiedzeń Komitetu Monitorującego AKP–UE;
 • regionalnych seminariów w państwach AKP, zapewniających forum dla debaty o sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, za każdym razem w innym regionie;
 • posiedzeń generalnych grup interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP i UE, odbywających się co trzy lata w Brukseli.

EKES utrzymuje też regularne kontakty z przedstawicielami grup interesów gospodarczych i społecznych Unii Afrykańskiej w ramach wspólnej strategii Afryka–UE. EKES w szczególności odbywa doroczne posiedzenia z siecią podmiotów gospodarczych i społecznych UE–Afryka.

Od wielu lat EKES utrzymuje regularne kontakty ze Wspólnym Zgromadzeniem Parlamentarnym AKP–UE, przedstawiając sprawozdanie ze swojej działalności na sesjach Zgromadzenia Plenarnego.

EKES blisko współpracuje również z międzynarodowymi organizacjami pracodawców, pracowników, rolników, spółdzielni i konsumentów. Organizacje te mianują przedstawicieli AKP zapraszanych na posiedzenia odbywane przez EKES, w tym na posiedzenia Komitetu Monitorującego AKP–UE.

Displaying 1 - 6 of 6
 • On 22 November, participants in the 17th regional seminar of ACP-EU economic and social interest groups adopted a declaration highlighting the potential of the blue economy as a key factor for development in many eastern and southern African countries. The event, hosted by the EESC in Mauritius, was also an opportunity for civil society representatives to call for a greater role for civil society in the negotiation of Economic Partnership Agreements and bilateral Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) and to acknowledge the role played by African and EU economic and social groups in the development of infrastructure.

 • Reference number
  24/2017

  The EESC held the 28th Meeting of Economic and Social Interest Groups of the African, Caribbean and Pacific (ACP) group of states and EU countries in Brussels on 15-16 May. Trade relations, the new European consensus for development, prevention and reduction of food loss and waste, industrialisation as a development driver, and the future of EU relations with ACP countries were the five main themes of the conference, as outlined in a jointly accepted declaration ...

 • Reference number
  4/2017

  Georges Dassis, President of the European Economic and Social Committee, conducted a goodwill and working visit to Côte d’Ivoire from 27 to 31 January 2017, at the invitation of Charles Koffi Diby, President of the Côte d’Ivoire Economic, Social, Environmental and Cultural Council (CESEC). The aim of the visit was to strengthen cooperation between the two institutions. During his visit, Mr Dassis exchanged views with the president of the CESEC on wide ...

   

 • Reference number
  47/2016

  After the COP21 in Paris came up with a number of financial commitments by all sorts of national and international donors, EU and African socio-economic stakeholders gathering in Nairobi called for better information on and access to climate-mitigation funding. Members of ...

 • Reference number
  38/2016

  The EESC calls for new EU-ACP partnership that puts civil society in the driving seat. During its Plenary session today, the EESC put forward recommendations on how EU trade, aid and development mechanisms should be reshaped to be more effective in dealing with current and future challenges in relations with African, Caribbean and Pacific (ACP) countries. These recommendations will influence the new framework that will replace the current Cotonou Partnership Agreement (CPA), signed by 79 ACP countries and the EU and due to expire in February 2020. Despite some ...

   

Displaying 1 - 6 of 6