Wspólny Komitet Konsultacyjny CARIFORUM–UE

This page is also available in

Umowa o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM–UE ustanawia Komitet Konsultacyjny CARIFORUM–UE, który zapewnia monitorowanie porozumienia przez partnerów gospodarczych i społecznych oraz przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jego głównym zadaniem jest sporządzanie zaleceń dotyczących aspektów współpracy gospodarczej, społecznej i środowiskowej między UE a państwami CARIFORUM związanych z realizacją umowy o partnerstwie gospodarczym.

Członków komitetu mianuje wspólna rada, której zadaniem jest zapewnienie szerokiej reprezentacji i konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Składa się on z 40 przedstawicieli, 25 ze strony CARIFORUM i 15 ze strony UE, z których 3 jest członkami EKES-u.

Sekretariat EKES-u pełni też funkcję sekretariatu Komitetu Konsultacyjnego, gdy zadanie to spoczywa na UE (co drugi rok).

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee