Tymczasowa grupa analityczna ds. usług świadczonych w interesie ogólnym

This page is also available in

Tymczasowa grupa analityczna ds. usług świadczonych w interesie ogólnym dąży do ułatwienia europejskim obywatelom dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w interesie ogólnym po przystępnych cenach, które są głównym elementem europejskich systemów gospodarczych, społecznych i prawnych oraz stanowią podporę europejskiego modelu społecznego i społecznej gospodarki rynkowej.

Sektor publiczny ponosi wyraźną odpowiedzialność finansową i polityczną za koordynację świadczenia usług w interesie ogólnym. Pozostawianie tego wyłącznie siłom rynkowym nie jest właściwym rozwiązaniem. Organizacje non-profit, a szczególnie przedsiębiorstwa społeczne, wykazały się zdolnością do zapewnienia doskonałych usług świadczonych w interesie ogólnym.

By rozpropagować rosnącą rolę organizacji niekomercyjnych i przedsiębiorstw społecznych, konieczna jest ocena statusu usług świadczonych w interesie ogólnym, zwłaszcza usług społecznych użyteczności publicznej, we wszystkich państwach członkowskich. Pomogłoby to wskazać te dziedziny, w których wolny rynek jest szczególnie słaby i w których najbardziej potrzebne jest finansowanie publiczne.

TSG skupia swe prace na zdolności usług świadczonych w interesie ogólnym do ożywienia wzrostu, stworzenia zrównoważonych miejsc pracy i promowania konkurencyjności. W tym celu Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN) przeprowadziła analizę sprawozdań państw członkowskich z wdrażania decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa dla usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.