Tymczasowa grupa analityczna ds. agendy cyfrowej

This page is also available in

Celem tymczasowej grupy analitycznej ds. agendy cyfrowej (TSG DA) jest wniesienie wkładu w prace sekcji w ich poszczególnych obszarach działalności. Grupa ściśle monitoruje program „Cyfrowa Europa” na kolejne wieloletnie ramy finansowe, którego celem jest uczynienie Europy liderem w dziedzinie cyfryzacji, zwiększenie jej siły gospodarczej i konkurencyjności na arenie międzynarodowej oraz kształtowanie transformacji cyfrowej w sposób pozytywny dla wszystkich Europejczyków. Program ten obejmuje pięć celów szczegółowych: obliczenia wielkiej skali, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo, szkolenia i kształcenie oraz modernizację administracji i usług publicznych.

Tymczasowa grupa analityczna skoncentruje się na następujących aspektach:

  • pozytywne przykłady nowoczesnych technologii, w szczególności sposoby umieszczenia ludzi w centrum uwagi przy tworzeniu innowacji;
  • wpływ cyfryzacji na pracę, zatrudnienie, kwalifikacje i umiejętności;
  • zalecenia dotyczące sposobów zapewnienia pozytywnego wpływu cyfryzacji na te obszary;
  • nowe sposoby oceny jakości interakcji człowiek–maszyna;
  • wpływ robotów współpracujących na różne grupy społeczeństwa;
  • centra innowacji cyfrowych jako cyfrowe wsparcie dla MŚP;
  • wpływ digitalizacji na transport: samochody elektryczne, samochody autonomiczne, parkowanie, inteligentne miasta, intermodalne systemy transportowe i gospodarka dzielenia się.

Ponieważ cyfryzacja jest zagadnieniem przekrojowym, grupa współpracuje w poszczególnych przypadkach z innymi tymczasowymi grupami analitycznymi, centrami monitorowania, kategoriami i grupami ad hoc.