Komitet Monitorujący UE–Rosja

This page is also available in

Od lutego 2011 r. EKES śledzi relacje z rosyjskim społeczeństwem obywatelskim za pośrednictwem Komitetu Monitorującego UE–Rosja ustanowionego w celu rozwijania i utrzymywania kontaktów z rosyjskim społeczeństwem obywatelskim oraz wzmacniania wkładu wnoszonego przez społeczeństwo obywatelskie do stosunków UE–Rosja.

Wsparcie dla kontaktów międzyludzkich to jedna z pięciu zasad przewodnich relacji UE–Rosja uzgodnionych przez ministrów spraw zagranicznych UE i wysoką przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federikę Mogherini w marcu 2016 r. Od tego czasu EKES odnowił kontakty z Izbą Społeczną Federacji Rosyjskiej, swoim rosyjskim odpowiednikiem, oraz nadal współpracuje z forum społeczeństwa obywatelskiego UE–Rosja, organizując doroczne wspólne seminaria i inne działania.