Komitet Monitorujący ds. Wschodnich Sąsiadów UE

This page is also available in

Komitet Monitorujący ds. Wschodnich Sąsiadów UE ustanowiono w 2004 r. jako specjalny organ EKES-u odpowiedzialny za relacje ze społeczeństwem obywatelskim w państwach wschodniego sąsiedztwa. Komitet Monitorujący spotyka się zazwyczaj cztery razy w roku i omawia aktualne sprawy związane z państwami wschodniego sąsiedztwa, często z udziałem przedstawicieli innych instytucji europejskich, ekspertów zewnętrznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych. Członkowie komitetu odgrywają aktywną rolę w działalności Partnerstwa Wschodniego (PW), np. w jego platformach wielostronnych i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.