Grupa Łącznikowa

Grupa Łącznikowa została utworzona w 2004 r. z myślą o zapewnieniu ram dialogu politycznego i współpracy między EKES-em a europejskimi organizacjami i sieciami, z którymi prowadzi współpracę, a także innymi instytucjami UE, na temat przekrojowych kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Jest ona wyjątkowym pomostem między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego a instytucjami europejskimi. Umożliwia dialog obywatelski i promuje demokrację uczestniczącą. Dzięki tej platformie społeczeństwo obywatelskie może omawiać kwestie unijne i procesy decyzyjne oraz wywierać na nie wpływ (zgodnie z postanowieniami art. 11 TUE).

Grupa angażuje się w organizację wspólnych inicjatyw i wydarzeń oraz wysłuchań, konferencji i warsztatów na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Najważniejszym corocznym wydarzeniem są Dni Społeczeństwa Obywatelskiego organizowane wspólnie z EKES-em.