Grupa ds. praw podstawowych i praworządności

This page is also available in

Grupa ds. praw podstawowych i praworządności jest organem horyzontalnym EKES-u, mającym stanowić forum dialogu dla europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które chcą spotykać się i wspólnie oceniać stan praw podstawowych, demokracji i praworządności w państwach członkowskich.

Grupa ds. praw podstawowych i praworządności koncentruje się ogólnie na tej tematyce, a nie na poszczególnych krajach. Jej celem jest propagowanie poszanowania europejskich wartości wymienionych w art. 2 TUE, Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, jak również w liście kontrolnej Komisji Weneckiej Rady Europy dotyczącej praworządności. Grupa zajmuje się zarówno prawami zbiorowymi, jak i indywidualnymi oraz – zgodnie z mandatem EKES-u – śledzi problematykę praw gospodarczych i społecznych. Prawa te są nieodłącznie związane z prawami obywatelskimi i politycznymi i ze względów strategicznych wymagają szczególnej uwagi.

Grupa została powołana w styczniu 2018 r.