Badania naukowe i innowacje

Badania i innowacje mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności, wspierania wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwiązywania problemów społecznych. W związku z tym EKES monitoruje wdrażanie programu „Horyzont 2020” – perspektywicznego programu UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Jesteśmy również zaangażowani w debatę na temat odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji, której celem jest włączenie zainteresowanych stron w proces badań i innowacji w taki sposób, by wspólnie znaleźć zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu rozwiązania obecnych problemów społecznych.