Środowisko

Wyzwania ekologiczne są wszechobecne. Pilnie potrzebne jest między innymi wstrzymanie utraty różnorodności biologicznej oraz poprawienie jakości powietrza, wody i gleby.

Pośród przykładów globalnych problemów dotyczących środowiska znaczenie symboliczne ma utrata pszczół. Ich dobrostan i funkcja polegająca na zapylaniu roślin są istotne dla różnorodności biologicznej. Zmniejsza się liczebność ponad 50% roi pszczół w porównaniu ze stanem ich liczebności sprzed paru lat. Dane w innych dziedzinach wskazują na kolejne alarmujące kwestie. Słaba jakość powietrza na obszarach miejskich pokazuje, że pilnie potrzebne jest wzmożenie wysiłków. Ponad połowa ludności miast może odczuć skutki zanieczyszczenia, które przekracza poziom wyznaczony w wytycznych WHO. W UE może to oznaczać co roku setki tysięcy przedwczesnych zgonów.

Sytuacja na morzu czy też lądzie nie przedstawia się lepiej. Przykładem silnego wpływu na środowisko jest powszechne użycie jednorazowych reklamówek. Co roku na całym świecie używa się miliardów jednorazowych toreb, a choć plastikowe reklamówki używane są przeciętnie jedynie przez kilka minut, to zalegają na składowiskach lub w oceanach przez tysiące lat.

EKES podejmuje starania w celu rozpropagowania skutecznej i postępowej polityki ochrony środowiska UE oraz znalezienia rozwiązań przyczyniających się do lepszej ochrony środowiska naturalnego i skuteczniejszego wykorzystania zasobów naturalnych.

EKES nie tylko udziela porad w zakresie polityki, lecz również przyjmuje podejście praktyczne do utrzymania lokalnej różnorodności biologicznej za pomocą konkretnych projektów na małą skalę, takich jak zielone dachy lub zakładanie uli na dachach swoich budynków.