Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość – we wszystkich formach – jest niezbędna do zapewnienia wzrostu gospodarczego, innowacji, zatrudnienia i integracji społecznej.

W szczególności MŚP odgrywają podstawową rolę w europejskiej gospodarce. Dlatego EKES zawsze podkreślał ich znaczenie i potrzebę wspierania ich rozwoju. W ostatnich latach nasz Komitet stał się kluczowym propagatorem przedsiębiorczości społecznej i gospodarki społecznej na szczeblu UE. Ważne miejsce w pracach EKES-u zajmują również nowe modele biznesowe i w dziedzinie tej podjęto już szereg inicjatyw.