Energia

W przeszłości Europa czerpała energię w dużej mierze z kosztownych i zanieczyszczających źródeł, częstokroć importowanych z państw trzecich. Ten model stał się niemożliwy do utrzymania. Zmiana klimatu wymusza na społeczeństwie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, podczas gdy europejskie bezpieczeństwo energetyczne jest nadal zagrożone.

Jakie są cele EKES-u dotyczące polityki energetycznej?

  • otwarte zajęcie się kwestiami społecznymi powiązanymi ze zmianami w produkcji i użyciu źródeł energii;
  • umożliwienie przemysłowi skorzystania z możliwości technologicznych i gospodarczych związanych z przestawieniem się na gospodarkę niskoemisyjną przy jednoczesnym uwzględnieniu jego obaw dotyczących wzrostu kosztów energii, zakłóceń rynku i niezawodnych dostaw energii;
  • ochrona interesów konsumentów, zwłaszcza grup szczególnie wrażliwych zagrożonych ubóstwem energetycznym, w zakresie dostępu do energii, cen i wyboru przy jednoczesnym umożliwieniu im stania się aktywnymi uczestnikami rynku;
  • zapewnienie udziału obywateli w opracowywaniu polityki energetycznej UE.

W jaki sposób Komitet realizuje te cele?

EKES zajmuje się polityką energetyczną UE, zwłaszcza unią energetyczną Komisji Europejskiej, za pośrednictwem swych opinii, imprez i europejskiego dialogu na temat energii.

  • Od czasu wprowadzenia unii energetycznej w 2015 r. EKES sporządził wiele opinii, zwłaszcza w reakcji na istotne pakiety takie jak „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.
  • EKES promuje europejski dialog energetyczny z udziałem ekspertów, zainteresowanych stron i decydentów z całej Europy. W jego ramach odbywa się coroczne wysłuchanie dotyczące sprawozdania na temat stanu unii energetycznej, podczas którego europejscy obywatele i zorganizowane społeczeństwo obywatelskie zgłaszają pomysły i pytania decydentom UE.
  • Członkowie EKES-u organizują wysłuchania publiczne i konferencje, a także aktywnie uczestniczą w wydarzeniach zewnętrznych, takich jak coroczne Forum Infrastruktury Energetycznej, Europejskie Forum Energii Jądrowej oraz Obywatelskie Forum Energetyczne.