O wydarzeniu „Twoja Europa – Twoje zdanie” w 2020 r.

This page is also available in

Follow us on


Wszyscy mówią o zmianie klimatu, a młodzież na całym świecie mobilizuje się, by ratować naszą planetę. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyłącza się do tego ruchu i pyta młodych uczestników imprezy „Twoja Europa – Twoje zdanie” o najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony naszej planety.

Tegoroczna konferencja będzie wzorować się na  międzynarodowej konferencji klimatycznej (COP).

Komitet jest zainteresowany świeżymi pomysłami uczniów na temat tego, w jaki sposób radzić sobie z obecnym kryzysem klimatycznym i jak zbliżyć się do osiągnięcia do roku 2050 ambitnych celów w zakresie klimatu.

Zadaniem uczniów będzie reprezentowanie danego kraju i przeprowadzenie między sobą negocjacji, a następnie sporządzenie zaleceń w sprawie przeciwdziałania zmianie klimatu.

Zalecenia te zostaną przedłożone międzynarodowym decydentom kształtującym politykę ochrony środowiska i będą omawiane przez cały rok na konferencjach w całej Europie.

Podczas imprezy uczniowie nawiążą również kontakt z międzynarodowymi organizacjami młodzieżowymi, które pomogą im przełożyć zalecenia na konkretne działania i sprawić, by ich głos został usłyszany.