Start guide – Model COP

This page is also available in

Start guide - Model COP

Często słyszymy o alarmującej sytuacji w związku z klimatem i o katastrofalnych krótko- i długofalowych skutkach zmiany klimatu. Niejednokrotnie wydaje się, że jest to łamigłówka, której nie sposób rozwikłać.

Waszą rolą będzie reprezentowanie wpływowej grupy zainteresowanych stron podczas konferencji na temat zmiany klimatu i współpraca z innymi grupami w celu stworzenia planu ograniczenia globalnego ocieplenia do bezpiecznego poziomu znacznie poniżej 2 °C.

Grupy reprezentują rzeczywiste sektory i gałęzie przemysłu, których działania i rzecznictwo wpływają na globalne ocieplenie:

  1. czysta technologia
  2. konwencjonalne źródła energii
  3. grupy społeczeństwa obywatelskiego, kobiety i młodzież, zwane w tej grze jastrzębiami sprawiedliwości klimatycznej.
  4. użytkowanie gruntów, rolnictwo, leśnictwo,
  5. przemysł i handel,
  6. rządy z całego świata (kraje rozwinięte, kraje wschodzące, kraje rozwijające się),

           6A. Kraje rozwinięte

           6B. Kraje rozwijające się

           6C. Kraje szybko rozwijające się

Downloads

Start guide

Grupa 1: czyste technologie

Grupa 2: konwencjonalne źródła zaopatrzenia w energię

Grupa 3: jastrzębie sprawiedliwości klimatycznej

Grupa 4: grunty, rolnictwo i leśnictwo

Grupa 5: przemysł i handel

Grupa 6a: kraje rozwinięte

Grupa 6b: kraje rozwijające się

Grupa 6c: kraje szybko rozwijające się