Jak się zarejestrować

This page is also available in

Zaproszenie od Isabel Caño Aguilar,
wiceprzewodniczącej EKES-u odpowiedzialnej za komunikację


Szanowni Państwo!

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) inicjuje 11. edycję wydarzenia „Twoja Europa – Twoje Zdanie”, która zostanie zorganizowana w Brukseli w dniach 19–20 marca 2020 r.

W ramach imprezy „Twoja Europa – Twoje Zdanie” (YEYS) do Brukseli zaproszone są 33 szkoły (z 28 państw członkowskich UE oraz 5 państw kandydujących do UE), by uczestniczyć w debacie na temat jakiegoś aktualnego zagadnienia, które dotyczy młodzieży.

ZAGADNIENIE

Tytuł zbliżającego się wydarzenia, podczas którego zostaną przedstawione obawy młodych ludzi związane ze zmianą klimatu, brzmi: „Nasz klimat, nasza przyszłość!”.

 

Tegoroczna impreza „Twoja Europa, Twoje zdanie” odbędzie się w formie symulacji konferencji Narodów Zjednoczonych na temat klimatu: zadaniem uczniów będzie reprezentowanie danego kraju i przeprowadzenie między sobą negocjacji w celu sporządzenia zaleceń w sprawie przeciwdziałania zmianie klimatu.

Zalecenia zostaną przedłożone europejskim decydentom kształtującym politykę ochrony środowiska i będą omawiane przez cały rok na konferencjach w całej Europie.

Podczas imprezy uczniowie nawiążą również kontakt z międzynarodowymi organizacjami młodzieżowymi, które pomogą im przełożyć zalecenia na praktyczne działania i sprawić, by ich głos był słyszalny.

Jeśli Państwa placówka jest szkołą średnią, to bez względu na jej profil i niezależnie od tego, czy reprezentuje jedno z 28 państw członkowskich UE, czy też jeden z pięciu krajów kandydujących, gorąco zachęcamy do zgłoszenia jej do udziału w wydarzeniu „Twoja Europa – Twoje Zdanie 2020”.

Przedstawiciele szkół, wyłonionych w drodze losowania, spędzą w Brukseli dwa dni.

KTO

Każda wylosowana szkoła będzie mogła wysłać pod opieką nauczyciela trzech uczniów w przedostatnim roku nauki. EKES pokryje koszty podróży, zakwaterowania oraz posiłków podawanych w trakcie wydarzenia.

Uczniowie spotkają się z rówieśnikami z innych krajów, z którymi będą mogli wymienić opinie i opracować rezolucje na tematy związane z Unią Europejską. Będzie to unikalna okazja do lepszego zrozumienia sposobu funkcjonowania UE i do wzięcia udziału – w wielokulturowym środowisku – w dyskusji wzorowanej na debacie odbywającej się w zgromadzeniu.

JĘZYK

Wszystkie postępowania prowadzone będą w języku angielskim.

PRZYGOTOWANIE

Członkowie EKES-u z wyprzedzeniem odwiedzą wybrane szkoły, by przygotować uczniów do debaty w Brukseli.

Jeszcze przed tymi wizytami rozesłane zostaną do szkół dokumenty i materiały pomocnicze.

DODATKOWE INFORMACJE

Na naszej stronie znajdą Państwo szczegółowy opis wydarzenia, film wideo z wydarzenia „Twoja Europa, Twoje zdanie” z 2019 r., internetowy formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz wszelkie informacje praktyczne.

TERMIN

Termin zgłaszania kandydatur upływa 18 listopada 2019 r.

Z wielką przyjemnością powitamy Państwa w Brukseli!

 

Z wyrazami szacunku

 

Isabel Caño Aguilar

Wiceprzewodnicząca EKES-u ds. komunikacji

 

    

Downloads

Zaproszenie od Isabel Caño Aguilar, wiceprzewodniczącej EKES-u odpowiedzialnej za komunikację