Program

This page is also available in

Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy

PROGRAM

09:00 - 10:00 | Rejestracja uczestników

10:00 - 10:30 | Sesja inauguracyjna

                           Powitanie

 • Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Wiceprzewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego
 • Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Krzysztof Pater – Przewodniczący Centrum Monitorowania Rynku Pracy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Wprowadzenie do dyskusji

 • Prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego

10:30 - 12:15 | Sesja 1: Europejska i Krajowa Rama Kwalifikacji – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy na przyszłość

Moderator: Denis Meynent - Członek EKES (Grupa II - pracownicy), Powszechna Konfederacja Pracy, Francja

 • Koen Nomden, kierownik Zespołu ds. Przejrzystości i Uznawania, Dział ds. Umiejętności i Kwalifikacji, DG EMPL, Komisja Europejska – Europejskie ramy kwalifikacji: osiągnięcia i przyszłe kierunki
 • Anna Wolska, Zastępca Dyrektora do Spraw Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych – Zintegrowany System Kwalifikacji - dotychczasowy dorobek i perspektywy na przyszłość
 • Ernesto Villalba-Garcia – Ekspert, CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) – Walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w Europie
 • Marzena Kacprowicz – Koordynatorka projektu, Fundacja DOBRA SIEĆ – Rozpoznawanie kompetencji miękkich zdobywanych w nieformalnym i pozaformalnym kontekście edukacyjnym – model LEVER sprawdzony w 6 krajach UE
 • Dr hab Wojciech Knieć – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu, Instytut Socjologii – Umiejętności i kwalifikacje nabywane w wiejskich organizacjach pozarządowych - specyfika, różnice i podobieństwa w ujęciu porównawczym do środowisk miejskich

Dyskusja i odpowiedzi panelistów

12:15 – 13:15 | PRZERWA NA LUNCH

13:15 – 15:15 | Sesja 2: Organizacje społeczeństwa obywatelskiego – ważne miejsce nabywania umiejętności i kompetencji 

Moderator: Kinga Joo  – Członkini EKES, Grupa III -Zróżnicowana Europa), Krajowe Stowarzyszenie Dużych Rodzin, Węgry

 • Joanna Pankowska – Wiceprzeowdnicząca, Lifelong  Learning Platform  – Zdobywanie umiejętności w edukacji pozaformalnej - organizacje społeczeństwa obywatelskiego pokazują jak
 • Ewa Smuk Stratenwerth – Prezes Zarządu, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy – Edukacja zawodowa w Uniwersytetach Ludowych
 • Pavel Trantina – Członek EKES-u i wiceprzewodniczący Grupy „Różnorodność Europy”, ekspert w dziedzinie walidacji – Uznawanie umiejętności nabytych w organizacjach młodzieżowych w Republice Czeskiej
 • Barbara Surdykowska – Biuro Eksperckie KK NSZZ Solidarność – Związek zawodowy jako miejsce nabywania umiejętności i kompetencji społecznych
 • Piotr Kowalski – Koordynator projektu WIDEOTŁUMACZ.PL, Oddział Łódzki, Polski Związek Głuchych – Polski Związek Głuchych jako podmiot rozwijający kompetencje i jako miejsce gdzie można je wykorzystać
 • Dr Andrzej Stępnikowski – Z-ca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związek Rzemiosła Polskiego, członek Rady Zarządzającej CEDEFOP – Związek Rzemiosła Polskiego w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
 • Joanna Skupińska – Członkini Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego – Droga ZHP do statusu Instytucji Certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dyskusja i odpowiedzi panelistów

15:15 – 16:15 | Sesja 3: Kwalifikacje zdobyte w procesie pozaformlanego i nieformalnego uczenia się– czy są potrzebne na rynku pracy

Moderator: Karin Ekenger – Członkini EKES (Grupa I - pracodawcy), Szwedzka Konfederacja Przedsiębiorczości, Szwecja

 • Marek Olszewski – Starosta Toruński – Znaczenie kwalifikacji nabytych poza formalnym systemem edukacji z perspektywy samorządu jako pracodawcy
 • Michał Kapczuk – Współzałożyciel i Prezes Zarządu HIGHER Sp. z o.o. – Waga kompetencji miękkich w procesie rekrutacji - jak połączyć DNA pracownika z DNA pracodawcy – doświadczenia z procesu rekrutacji
 • Iwona Gmaj, Ekspert do Spraw Systemu Kwalifikacji,  Instytut Badań Edukacyjnych  - Walidacja to nie tylko egzamin. Jak wykorzystać metodę portfolio i nie tylko

Dyskusja i odpowiedzi panelistów

16:15 – 16:30 | Podsumowanie

 • Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Krzysztof Pater – Przewodniczący Centrum Monitorowania Rynku Pracy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Tłumaczenie ustne: Uczestnicy mogą zabierać głos w języku angielskim, francuskim i polskim oraz słuchać wypowiedzi w tych językach

Weź udział w dyskusji na Twitterze: #skills #EUcivilsociety @EESC_LMO

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Ana [dot] Dumitracheateesc [dot] europa [dot] eu.  

Downloads

Programme PL