Głosując, wybraliśmy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego

Głosując, wybraliśmy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego Wzięliśmy udział w wyborach i uświadomiliśmy sobie, że nasz głos może wpłynąć na nasze życie codzienne

Parlament Europejski przeprowadził szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, by zachęcić obywateli do głosowania. 51-procentowa frekwencja świadczy m.in. o tym, że udało się tym razem uświadomić obywatelom znaczenie udziału w wyborach. EKES wraz ze swymi członkami zaangażował się w wydarzenia przedwyborcze w poszczególnych miejscowościach, regionach i organizacjach, podkreślając znaczenie udziału każdego obywatela w demokratycznych wyborach 26 maja.
Jakie pierwsze wnioski można wysnuć z wyników wyborczych?
1. Po raz pierwszy od 20 lat frekwencja wyborcza wzrosła
2. Partie nacjonalistyczno-populistyczne i skrajnie prawicowe uzyskały wprawdzie lepsze wyniki, lecz nie tak dobre, jak prognozowano
3. Na scenie europejskiej widoczna jest prawdziwa fala Zielonych
4. Sukces wielu kandydatów dowiódł, że poza korzystaniem z mediów społecznościowych to bezpośredni kontakt w terenie między kandydatami a ludnością wnosi wartość dodaną, zbliżając Unię do jej obywateli.

Jestem przekonana, że mamy do czynienia z odnowieniem Europy. Frekwencja wyborcza na poziomie ponad 50% oznacza, że zainteresowanie Europą wzrosło i że część wyborców pragnie zmiany sytuacji i chce uczynić z Europy bardziej sprawiedliwe i lepsze miejsce dla jej mieszkańców. Chcę wierzyć, że nasz Komitet, jako wyraziciel społeczeństwa obywatelskiego, może wnieść w ten projekt naszą energię.

Jako podmioty zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego możemy podejmować aktywniejsze i bardziej dynamiczne działania. Należy dołożyć jeszcze większych starań, by obecność populistycznych nacjonalistów i eurosceptyków w Parlamencie Europejskim nie wpływała na realizację polityki europejskiej.

Europejczycy oczekują, że Parlament Europejski w nowym składzie, nowy przewodniczący Komisji Europejskiej i osoby sprawujące władzę wykonawczą i ustawodawczą w Unii Europejskiej spełnią ich oczekiwania i aspiracje.

By UE poczyniła postępy, trzeba podjąć wiele decyzji. Instytucje muszą również zrealizować następujące priorytety: podwyższyć poziom ambicji klimatycznych, sprawić, by cyfryzacja gospodarki była bardziej sprawiedliwa i ukierunkowana na obywateli, sprostać wyzwaniu związanemu z imigracją i prawem do azylu, zapewnić finansowanie UE i solidarność między regionami, ograniczyć nierówności społeczne, wdrożyć Europejski filar praw socjalnych, wprowadzić nową politykę przemysłową dla Europy itd.

W nowym europejskim krajobrazie – jako społeczeństwo obywatelskie – musimy stanąć na wysokości zadania, ożywić debatę publiczną za pomocą naszych inicjatyw i wesprzeć to nowe podejście i nowego ducha, roztaczając śmiałą wizję. Właśnie takie zadanie nas czeka.

 

Isabel Caño

Wiceprzewodnicząca ds. komunikacji