Podczas tegorocznej edycji Europejskiego Dnia Konsumenta wskazano główne wyzwania związane z dostosowaniem polityki ochrony konsumentów UE do młodszych pokoleń

Czy polityka ochrony konsumentów bierze pod uwagę młodsze osoby? W jaki sposób możemy wspierać młodych ludzi w dokonywaniu wyborów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju? Jak możemy przełożyć nowe tendencje na politykę konsumencką? O tym żywiołowo debatowano 27 marca w Brukseli. W wypełnionej po brzegi sali studenci, przedstawiciele organizacji konsumenckich, przedsiębiorstw i e-sektora omawiali poszczególne kwestie, począwszy od poprawy mobilności i unikania marnotrawienia żywności po zwiększenie zgodności szybkiej mody z zasadami zrównoważonego rozwoju i zrozumienie roli ICT jako motoru zmian.

Głównym celem wydarzenia było przedyskutowanie nowych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT), które wywierają obecnie największy wpływ na młodych ludzi.

Wiceprzewodnicząca EKES-u Isabel Caño otworzyła 21. Europejski Dzień Konsumenta, wyrażając poparcie dla masowej mobilizacji młodzieży na rzecz klimatu i podkreślając bliski związek konsumpcji ze środowiskiem oraz wagę dostosowania polityki ochrony konsumentów do aspiracji młodzieży dotyczących klimatu.

Powinniście mieć coraz większy wpływ na politykę. Młodzież powinna móc odgrywać główną rolę w opracowywaniu obecnej i przyszłej polityki UE. Za pomocą Europejskiego Dnia Konsumenta chcemy podkreślić, że Wasz głos musi być słyszany w Brukseli – stwierdziła.

Siedemnastolatka Youna Marette, jedna z przywódczyń protestów klimatycznych w Belgii, zabrała głos w imieniu swego pokolenia: Młodzi ludzie są konsumentami. Mają świadomość najważniejszych kwestii. Mówi się, że jej nie mają, ale to nieprawda – dodała. Urodziłam się w systemie opartym na niekończącym się wzroście i zysku. W jaki sposób można wyjść poza ten system, nie ulegając marginalizacji? Uważam, że odpowiedź jest prosta: wszystko musi się zmienić, a zmiana już zachodzi.

Popularnym tematem tego dnia było pytanie, w jaki sposób struktura konsumpcji młodszego pokolenia różni się od struktury konsumpcji starszych konsumentów. Niedawne badania Komisji i CRÉDOC na temat zachowania konsumentów pokazały nowe trendy i wyzwania. Choć milenialsi mają większą świadomość kwestii dotyczących środowiska niż starsze pokolenia, dla których zrównoważony rozwój był raczej pojęciem abstrakcyjnym, nadal od trwałości produktu wolą cenę i wygodę, co można wytłumaczyć ich ograniczoną siłą nabywczą.

Kolejne badanie Centrum Studiów nad Polityką Europejską pokazało, że milenialsi wydają inaczej swoje pieniądze. Sporo przeznaczają na łączność, którą uważają za podstawową potrzebę, podobnie jak żywność i mieszkanie. Nieomal 100% przedstawicieli tego pokolenia ma smartfona. To wpływa na ich sposób konsumpcji, której sporą część stanowią zakupy przez internet.

By lepiej zrozumieć nowe wyzwania stojące przed polityką ochrony konsumentów, podczas trzech równoległych warsztatów przeanalizowano trzy kluczowe gałęzie przemysłu: żywność, mobilność i odzież.

Podczas debaty dotyczącej wpływu mediów społecznościowych prelegenci zgodzili się, że sieci społecznościowe są i prawdopodobnie pozostaną kluczowym elementem życia młodych osób. Istotne było zatem zrozumienie, czy i w jaki sposób należy je uregulować. ICT mogą być mieczem obosiecznym: ważnym narzędziem demokracji, które zbliża miliony osób, lecz również sposobem pozyskiwania prywatnych danych i nakłaniania ludzi do większej konsumpcji za pomocą reklamy celowanej.

Ze sprawozdaniem zawierającym najważniejsze wnioski można się zapoznać tutaj. (dm/ss)